- Det er med stor glede jeg deler ut dette diplomet og inviterer til kake på kontoret. Vennesla videregående skole viser vei. Særlig viktig er det at institusjoner som skal utdanne den oppvoksende slekt, er gode eksempler i miljøarbeidet, sa ordfører Nils Olav Larsen.

Fra skolen møtte assisterende rektor Finn Arne Reierson, HMS-ansvarlig Dag Svendsen og hovedverneombud Jarle Kleveland.

Trioen forteller at skolen har brukt mye tid på å dokumentere og analysere virksomheten. De takker Tangen videregående skole i Kristiansand for godt samarbeid. De kunne følge stien som Tangen hadde gått opp i stor grad.

- Vi er den andre Miljøfyrtårn-videregående skolen i Vest-Agder. Det forplikter. Mye handler nå om å opprettholde kvalitet og forbedre rutiner.  Men det er også ressurser å spare. For eksempel kan vi spare titusener av kroner i året på optimal avfallshåndtering, sier Svendsen.

Ordføreren sier Vennesla kommune er i innspurten av sin Miljøfyrtårn-sertifisering. Han håper flere Vennesla-bedrifter og institusjoner følger etter. Til nå er det 5848 Miljøfyrtårn-virksomheter på landsbasis, men bare seks i Vennesla.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kristiansand.

 Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.