Kristin Kollen administrerer lærlingeordningene for Vennesla kommune. 17 av 39 fast ansatte renholder i kommunen har nå fagbrev. Kollen håper det skal bli enda flere.

Det er Elise Smith Erklev, Sølvi Hansen Lauvsland, Audrone Bugeniene Brigita Maceikiene og Monica Birkeland som har bestått alle prøver og fått seg fagbrev. De startet på veien mot fagbrev i 2019. Tre av dem fikk lærekontrakt, altså fagbrev på jobb, mens to har vært praksiskandidater.

Lærlingekontoret har sammen med fagligansvarlig for renholdsoperatørfaget i kommunen arrangert samlinger med aktuelle temaer i læreplanen. Alle har også lagt ned stor egeninnsats av å lese pensum og besvare oppgaver.

I november 2020 tok alle 3102 eksamen i faget og i vinterferien gikk alle opp til fagprøven. alle bestod!

I mars er alle renholdere som ikke har tatt fagbrev invitert til informasjonsmøte vedr. fagbrev på jobb. Vi håper å starte med en ny gruppe som ønsker å ta fagbrev høsten 2021.