Bashar, Alend, Eirik og Mads (10.klasse på Vennesla ungdomsskole) var fornøyde med valget om å tilbringe arbeidsuka i Solsletta barnehage. De synes det var gøy å leke med barna, og godt med en forandring fra skolehverdagen. 10. klassingene uttalte videre at det var bra å være en del av jobblivet og voksenlivet, og at det å jobbe i barnehage virket spennende. Det har gitt nye perspektiver og flere av guttene sa at det var godt mulig de kommer til å jobbe i barnehage seinere.

Det var utrolig hyggelig å få lov å ha fire flotte ungdommer her i arbeidsuka, sier styrer Adelheid Frost Mykland. De har vært veldig flinke til å leke med ungene og det virket som de har hatt gode dager her på jobb. Vi trenger flere gutter som rollemodeller i barnehagen, og det er fint hvis dette er med på å gi inspirasjon til å utdanne seg for å jobbe i barnehage i fremtiden, avslutter hun.