Vi traff heldigvis ansatte som er like rystet over TV-bildene og Brennpunkt-dokumentarene om eldreomsorgen som oss andre.

Venneslavegen hjemmetjeneste er en stor avdeling i Vennesla kommune. Der jobber 118 ansatte og de har ansvar for hjelp og tjenester til litt over 300 brukere, mange brukere skal ha hjelp hele døgnet uka rundt.

Vi har også to andre hjemmetjenester, det er Venneslatunet hjemmetjeneste og hjemmetjenesten i Øvrebø og Hægeland.

- Det skal bare ikke skje som vi så på TV.  Heldigvis er det ikke sånn i Vennesla. Vi opplever en helt annen hverdag, forteller Lene Mjåland og Heidi Andersen, henholdsvis hjelpepleier og sykepleier i hjemmetjenesten.

Godt å arbeide i Vennesla

Begge er bekymret for hva TV-bildene gjør med folk. De treffer folk som er blitt reddere for å bli gammel. De er bekymret for rekruttering. Vil folk jobbe i en eldreomsorg som er så presset og dårlig som den vi så på TV?

- Alt må fram. Feil må rettes. Samtidig er det viktig å få fram at det er et hav av forskjell på de eksemplene vi så på fjernsyn og den virkeligheten vi opplever i hverdagen, sier Heidi.

Hun har jobbet i 28 år i hjemmetjenesten i Vennesla. Kollega Lene har jobbet 16 år. Avdelingsleder Tordis Strand er også med på møtet. Hun har 28 år i hjemmetjenesten. Gode tjenester skapes av folk som trives i jobben og som virker i et godt arbeidsmiljø.

- Få slutter hos oss. De nye som kommer, sier at det er godt å komme til Vennesla og Venneslavegen. Vi har fått til noe bra, sier Heidi – og håper mange, mange vil se alt det flotte som skjer i eldreomsorgen og velge en framtid i yrket.

- Visst er det krav om å være effektiv. Visst er det travle dager og vi skulle gjerne hatt bedre tid. Men når brukeren tilbyr kaffe og kake, må vi tenke litt lenger og kanskje spørre brukeren om lov til å finne andre løsninger. Kanskje noen frivillige kan komme på jevnlige kaffebesøk, forteller Lene, før hun legger til:

- Men ei gang i blant må vi ta oss tid til en god kopp kaffe!

Alle får egen primærkontakt

Begge de to pleierne mener de i all hovedsak rekker å utføre primæroppgavene på en god møte og at de ser brukeren og brukerens behov og at de gir riktig pleie, hverken mer eller mindre. De tre vi treffer, snakker mye om den spesielle turnusen de jobber etter.

Venneslavegen har på mange vis vært i forkant av utviklingen: Alle brukere får to primærkontakter. Dette kan være en sykepleier eller helsefagarbeider. Disse to kommer til brukeren på dagtid. Den ene begynner uka, den andre avslutter.

- Da vet brukeren og pårørende hvem de skal kontakte. De ansatte vet også hvem de har hovedansvar for. Øvrige ansatte vet at de skal kontakte primærkontakten hvis det skjer noe med brukeren.

- Mange kommuner deler ut en liste med adresser til ansatte. Sånn gjør ikke vi. Vi opplever at denne måten å jobbe på skaper relasjon, ansvar og mye bedre løsninger, sier Tordis Strand.

Gir trygghet

Også i Vennesla må brukere forholde seg til kanskje 20 pleiere i løpet av ei uke. Det er når de får stell og pleie både nattestid og kveld og i helger. Primærkontaktene kan jo ikke alltid jobbe. Dessuten kommer ferier, høytider, sykefravær og kurs og «forstyrrer».

- Men det er ikke så negativt å forholde seg til mange når man kjenner to som har ansvaret. Det gir trygghet. Brukeren vet at Hilde kommer igjen i morra. Primærkontakten kan også følge brukeren mye bedre, sier Tordis Strand.

- En primærkontakt følger brukeren over tid og kan lettere følge med på utvikling. For eksempel om brukeren spiser nok, eller om såret utvikler seg som det skal. De andre pleierne vet også hvor de kan si fra hvis de opplever noe unormalt. Da kan primærkontakten avklare, legger Heidi Andersen til.

Og hva sier brukerne selv? Selvsagt skjer feil og mangler. Når 118 ansatte betjener over 300 mennesker og tjenesten opererer 24 timer i døgnet 365 dager i året, er ikke det til å unngå. I fjor kom det tre skriftlige klager. Alle ble løst opp i etter møte med pårørende. 

Brukerne av Venneslavegen hjemmetjeneste er alt fra spedbarn som trenger 1:1-oppfølging til mennesker med funksjonsnedsettelser, kreftpasienter som skal ha lindrende behandling før døden kommer, til eldre med store behov for pleie og stell.

- Har dere mer enn nok ressurser siden mye virker så bra?

- Ingen har vel det? Hele tiden øker behovene og hele tiden får vi flere brukere, og vi må nøye vurdere nivået på tjenestene. Vi jobber etter vedtak – og skal egentlig hverken gi mer eller mindre enn det som er vedtatt. Også vi kommer hjem om kvelden og skulle hatt bedre tid. Men i det store og hele har vi organisert oss slik at vi kan betjene våre brukere på en god måte, sier Tordis Heidi og Lene.

På en vanlig dag vil de dra på besøk til mellom 15 og 25 brukere.

De tror framtida handler om å forsterke de valgene Venneslavegen har gjort. En turnus som setter brukeren i fokus, klare ansvarsforhold, fokus på heltid slik at det blir færre ansatte på hver bruker og et arbeidsmiljø som virker rekrutterende.

- Og så må du få med at det er lett å jobbe med venndøler. Vi møter utrolig mange tålmodige, forståelselsfulle og takknemlige mennesker. Venndøler er lette å bli gode sammen med, sier trioen som så vidt rekker å bli tatt bilde av.

De må ut igjen i bilene. Nye brukere venter.