Drivenesvannet

 <10 cfu/100 ml

Brannstasjonen Vennesla

  40 cfu/100 ml

Nesane

  20 cfu/100 ml

Sangeslandsvannet

  30 cfu/100 ml

Skarpenglandsvannet

<10 cfu/100 ml

Vigeland Hovedgård

  40 cfu/100 ml

Sandlandsvannet

<10 cfu/100 ml

Lomtjønn

<10 cfu/100 ml

Samkomheia

  20 cfu/100 ml

Venneslaheimen

  40 cfu/100 ml

Når det gjelder resultatene er 0-100 cfu/100 ml et godt badevann. Dvs. at alle vannene har svært god badevannskvalitet.

Kontaktperson: Arne Vatne, telefon 982 99 304