Drivenesvannet  <10 cfu/100 ml
Brannstasjonen Vennesla  <10 cfu/100 ml
Nesane <10 cfu/100 ml
Sangeslandsvannet  150 cfu/100 ml
Skarpenglandsvannet <10 cfu/100 ml
Vigeland Hovedgård   30 cfu/100 ml
Sandlandsvannet <10 cfu/100 ml
Lomtjønn   10 cfu/100 ml
Samkomheia   10 cfu/100 ml
Venneslaheimen <10 cfu/100 ml

Når det gjelder resultatene er 0-100 cfu/100 ml et godt badevann. Dvs. at alle vannene har svært god badevannskvalitet, med unntak av Sangeslandsvannet som har litt høyere verdi (150 cfu/100 ml) men som fortsatt er greit å bade i.

Kontaktperson: Arne Vatne, telefon 982 99 304