- Dette er gledelige tall, selv om fraværet fremdeles er betydelig høyere enn i årene før pandemien, sier organisasjonssjef Heidi Engestøl.

Hun minner om at pandemien fortsatt pågikk for fullt i starten av 2022 og at Vennesla den gang hadde de høyeste smittetallene i landet.

Vennesla hadde et sykefravær på 9,18 prosent i fjor, fordelt på 2,28 prosent korttidsfravær og 6,9 prosent langtidsfravær.

Bare Lindesnes av de store kommunene rundt oss, hadde lavere med 8,92 prosent. Både Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Lyngdal hadde høyere fravær. Disse kommunene har sammen med Vennesla et eget samarbeid der vi sammenligner og jobber med sykefravær.

- 2022 var også preget av intern omorganisering, og deler av organisasjonen hadde ekstreme belastninger grunnet kompliserte innføringer av nye datasystemer. Begge deler skaper friksjon og press på fravær, sier Engestøl.

Sammen med rådgiver i organisasjonsseksjonen Kristin Eldor og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Kristin Kollen jobber Engestøl i disse dager med konkrete tiltak for lavere fravær. Partene skal senere i uka drøfte flere tiltak for å få fraværet videre ned. Det handler om alt fra trivsel til oppfølging og holdninger. Det jobbes også med å oppdatere tiltak som er blitt nedprioritert under pandemien.

Før pandemien var totalfraværet betydelig lavere enn i dag. I 2018 var fraværet nede i 7,4 prosent og i 2016 nede i 6,3 prosent. I fjor ble det altså 9,18.

- Vi ser stor ulikhet i fravær i de ulike enhetene. Det er naturlig ut fra hvilke oppgaver som utføres og mye belastning man har, sier Kristin Eldor.

- Jeg synes det jobbes bra i Vennesla med sykefravær og tiltak for ansatte. Vi har godt samarbeid og jeg ser fram til å jobbe videre med revisjon av planer og tiltak, sier Kristin Kollen i Fagforbundet.