- Vi begynner å se statistisk den tendensen vi har «kjent på» tidligere – altså en klar positiv trend, sier leder i NAV Midt-Agder, Rolf Velle.

Fallet i ledighet stemmer med det som kom fram på et møte mellom næringslivet og Vennesla kommune tidligere denne uka.

Status er at det nå stort sett ikke er permitterte håndverkere i Vennesla, og det er også mange andre mindre og større virksomheter som gradvis kommer tilbake til vanlig drift. De som strever mer er detaljhandelen, unntatt matvarehandel som går svært bra.

7,8 prosent ledighet

Ledigheten i Vennesla er nå ved utgangen av april 7,8 prosent, ned fra 9,3 prosent i slutten av mars.

Selv om ledigheten faller godt, er det likevel dramatisk sammenlignet med for ett år siden. Da var ledigheten i Vennesla 2,3 prosent

Vennesla ligger bedre an sysselsettingsmessig enn både Agder og Norge. I Agder er ledigheten 8,9 prosent og i landet er den 9,6 prosent. Samlet er det over 22.000 arbeidssøkere på Agder i øyeblikket.

Verst i Bykle

I Agder har Bykle kommune høyest ledighet med 14,7 prosent, deretter følger Kristiansand med 9,8 prosent og Lyngdal med 9,2 prosent. Vegårshei kommune har Agders laveste ledighet med 5,4 prosent. 

– Vi er forhåpentligvis over ledighetstoppen etter den dramatiske økning i arbeidsledigheten i mars og i starten av april. Nå håper vi ledigheten fortsetter å synke den nærmeste tiden, siden flere virksomheter har åpnet opp igjen. På den andre siden gir lav oljepris og lav aktivitet i flere bransjer fortsatt mange permitteringer og oppsigelser. Dette er en bekymring, ikke minst her i Agder hvor mange arbeidsplasser er knyttet til oljevirksomheten, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.