Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane opplyser om ett nytt smittetilfelle torsdag 11. mars. Det er ingen nye nærkontakter, ingen behov for karantene og vedkommende er i isolasjon. Med andre ord en helt avklaret smittesituasjon. Smitten er stigende i landet, men heldigvis sykende på Agder, og i Vennesla har vi bare hatt tre tilfeller de siste halvannen ukene. Som kommuneoverlegen tidligere har sagt, ser det ut som innstrammingen av smitteverntiltakene i Vennesla har gitt den ønskede effekt. 

Gjentar info om vaksine

Mens vi venter på mer vaksine, minner om vi om vaksinesystemet. Det blir etterhvert massevaksinering på Hægelandsheimen, Øvrebøhallen og Venneslahallen. Flere av stedene har allerede vært i bruk. Fredag 12. mars blir vi etter planen ferdig med første dose for prioritert helsepersonell.

HER KAN DU FØLGE MED PÅ HVILKEN ÅRSKLASSE  SOM SKAL VAKSINERES (lurt å gjøre denne til favoritt)

Vi er som kjent i gang med vaksinering, og nå beveger vi oss ned gjennom årsklassene. Hver fredag legger vi ut info her på hjemmeside og på facebook om neste ukes vaksinering. Hver tirsdag kommer det annonse om neste ukes vaksinering i Vennesla Tidende.

  • Ned til 75 år vil alle bli oppringt av oss og få tildelt time.
  • Mellom 65 og 74 år regner vi med å sende en sms til alle om vaksine.
  • Fra 64 år og nedover vil vi kun melde om vaksinering på hjemmeside og annonse. Da må den enkelte bestille time. System for dette informeres om etterhvert. 
  • Det er bostedskommunen som har vaksineringsansvar. Det har vært mye uklart rundt innbyggere som har fastlege i annen kommune, men nylig er det kommet retningslinjer og systemet blir som følger:
  • Har du fastlege i annen kommune og er i risikogruppe, ringer vi deg opp
  • Har du bare fastlege i annen kommune, gjelder samme som for andre innbyggere. Du ringes opp når du er over 75, får sms hvis du er mellom 65 og 74 og må bestille når det er din tur hvis du er yngre.
  • Hvis du får tilbud om vaksine fra fastlegen, svarer du ja hvis du får tilbudet derfra før du får det fra kommunen. 
  • Når vi ringer, bruker vi nummer 948 73 717. Dette kan brukes til å avbestille time, men skal ellers ikke brukes til å ringe inn. Åpningstid for telefonen er fra 08.00 til 15.30.