- Slik trenden i smittetallene er nå, vil det være forsvarlig å lette belastningen for barn og unge. Samtidig har vi en ustabil situasjon, vi må ikke glemme det. Hvis smittereduksjon var eneste kriterium, hadde vi holdt stengt fortsatt. Men vi har hele tiden veid ulike hensyn mot hverandre, og nå er tiden inne til åpne for at de unge kan bedrive sine fritidsaktiviteter, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalene.

Kriseledelsen vil gjøre en ekstra kvalitetssikring søndag, men hvis ikke noe dramatisk skjer, kan alle treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpne fra mandag. Det er samme aldersgrense som nasjonale myndigheter i sine råd og veiledninger.

Tre viktige råd

Åpningen vil basere seg på at Vennesla fremdeles er på trinn 1 i regjeringens gjenåpningsplan, og innenfor forskriften og rådene som gjelder i Vennesla. Det betyr for eksempel at svømmehallen fortsetter å være stengt for publikum, men den åpnes for organisert trening i regi av svømmeklubben.

Vi ber om at følgende enkle råd følges i tillegg:

 • Trening og fritidsaktiviteter foregår kun innen kommunegrensene
 • Unngå å blande aldersklasser/grupper/tropper/lag i den grad det er mulig
 • Følg smittereglene nøye og hold minst en meters avstand der det er mulig, og ellers i tråd med veileder for den enkelte aktivitet. (Vi forstår at dette ikke går når man spiller fotballkamp, men til og fra, når man sitter på benken og så videre, er avstand viktig)

Både ordfører Nils Olav Larsen og varaordfører Eivind Drivenes uttrykkte på kriseldelsens møte glede over at barn og unge nå får en lettere hverdag. De sier at vi andre heller må ta litt ekstra belastning, fordi det nå er viktig å støtte de unge og å hindre frafall fra orignaiserte fritidsaktiviteter.

Forlenget forskrift 

Når vi prioriterer aktivitetene for barn og unge, må det holdes igjen på andre tiltak, for å sikre at mobiliteten og kontakten i befolkningen er på et fortsatt lavt nivå.

Vi har nå en forskrift som varer fram til 11 juni. Den legger begrensninger på skjenking, arrangementer og antall besøkene du kan ha hjemme, blant annet. Vi ber også om at alle som kan, benytter hjemmekontor og vi har sterkt råd om bruk av munnbind. Forskriften må, slik kriseledelsen ser det, gjelde ytterligere en eller to uker.

Det vil bli orientert om og drøftet i møtet i plan- og økonomiutvalget tirsdag. Deretter blir det kalt inn til ekstraordinært møte i dette utvalget torsdag eller fredag i neste uke for endelige vurderinger og beslutning.

Vennesla kommune ser på situasjonen både lokalt og regionalt i forbindelse med vurderingen av forskrift. Utviklingen i Kristiansand står også helt sentralt.

Fram til beslutning fattes, gjelder fortsatt dagens forskrift, råd og anbefalinger.

Smitteutviklingen

Siste døgn (fram til fredag morgen) er det ingen smittede og heller ingen nye nærkontakter i Vennesla kommune. Onsdag hadde vi én smittet – og tallene har nå over en ukes tid gått nedover. Trenden er klart synkende, men det er fremdeles dobbel og tredobbelt så mye smytte ute i lokalsamfunnet som vi hadde før den siste oppblomstringen. Samtidig er smitten i regionen høy og i Kristiansand spesielt.

Tallene fredag morgen pr 100.000 innbyggere:

 • Norge: 100,5
 • Agder: 249,3
 • Vennesla: 287,9
 • Kristiansand: 482,3

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane har sagt at smitten må ned mot landsgjennomsnittet (tilsvarer cirka en smittet pr døgn i snitt) før det er forsvarlig å avvikle alle lokale tiltak og tre inn i nasjonal gjenåpningsplan.

Resten av Norge er nå på trinn to og snart på trinn tre, mens vi i Vennesla og Kristiansand er på trinn én i tillegg til å ha egne forsterkede tiltak.

Russen:

Vår anbefaling er at russen avlyser all aktivitet inntil videre. Dette har vi hatt samtaler med russen om. Alle planlagt og organiserte aktiviteter er avlyst, men vi ber også om at private initiativ og rulle-opplegg ikke holdes.

Vaksinering:

Detaljer i vaksinering kan du se på vår spesialside vaksine uke for uke.

 • Det er nå førstegangsvaksinert 4413 innbyggere i Vennesla. Det utgjør 37 prosent av befolkningen over 18 år
 • Det er fullvaksinert 2878 innbyggere. Dette utgjør 24 prosent av befolkningen over 18 år.

Testsenteret

Vi har siden april kjørt med doble skift på testsenteret i Holtet. Dette avsluttes nå. Åpningstidene blir mellom 08.00 og 12.00.

Samtidig har vi beredskap i bakhånd som kan utvide kapasiteten så fort behovene endres. Torsdag ble det utført 44 pcr-tester og to hurtigtester ved senteret.

Kompensasjonsordning

Vi har tidligere informert om kompensasjonsordning til næringslivet. Vennesla kommune har fått søknader om 3,9 millioner kroner. Rammen vi fikk å dele ut fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet var 1,9 millioner kroner.

Av 13 søkere fikk disse støtte:

 • Kasald AS (Løa): 500.000 kroner.
 • Hunsfos Bryggeri: 300.000 kroner.
 • Hunsfos Opplevelse: 250.000 kroner.
 • Blå Kors behandlingssenter: 200.000 kroner.
 • Juvet Bungy: 129.000 kroner.
 • Agderlyd: 39.000 kroner.
 • Hjerterom: 80.000 kroner.
 • Smia: 80.000 kroner.