Vennesla kommune mener det er viktig å bedre kjønnsbalansen i noen av de største tjenestene vi har.

120 kroner timen

For fire, fem år siden startet ordningen med «Lekeressurs» i flere kommunale barnehager . Gutter i ungdomsskolen får tilbud om en mindre jobb i barnehagene i kommunen. Resultatene er så gode at politikerne ønsket mer. De ville gjøre noe med kjønnsbalansen i helse- og omsorg også.

Nå er det snakk om seks gutter om høsten og seks  om våren som skal jobbe to timer hver onsdag i åtte uker på enten Hægelandsheimen eller Venneslaheimen  omsorgssenter.

Guttene vil få cirka 120 kroner timen i lønn. De vil bli aktivitetsvenner og få profesjonell veiledning. Jobben foregår etter skoletid.

- Vi fordeler med fire fra Vennesla ungdomsskole og to fra Skarpengland om høsten og samme antall til våren, forteller May-Lene Uberg som organiserer ordningen sammen med skolene og sykehjemmene.

Hvis tiltaket blir vellykket er det snakk om å utvide til flere.

Fremdeles kjønnsdelt arbeidsmarked

Helse- og omsorgstjenestene trenger mange folk av begge kjønn i årene som kommer, men det er et ekstra mål å få tak i guttene. De neste par tiårene dobles antall eldre over 80 år, og hvis ikke flere gutter får øynene opp for omsorgsyrkene, blir det problemer med å få nok folk. Norge har fremdeles et ganske kjønnsdelt og skjevt arbeidsmarked.

  • 12 prosent av landets helsefagarbeidere er gutter.
  • 8 prosent av sykepleierne er gutter.
  • 1 prosent av tømrerne er jenter
  • 3 prosent av elektrikerne er jenter.
  • 21 prosent av renholderne i Norge er gutter.

Se hele undersøkelsen fra Utdanning.no HER

- For kommunen som arbeidsgiver er det viktig å jobbe for kjønnsbalanse i våre tjenester. Vi har stor tro på dette prosjektet, sier May-Lene Uberg.

Gleder seg til guttene kommer

Leder for Hægelandsheimen, Anita Åsan og leder for Venneslaheimen, Ann-Cathrin Ruenes, gleder seg til guttene kommer.  

- Beboerne på sykehjem synes det er stor stas når det kommer ungdom på besøk. Vi tenker at guttene kan bidra med mye positivt inn i tjenesten. Det at eldre og unge møtes, gjør ulike aktiviteter sammen og har det hyggelig, er berikende for begge parter, sier de.

Begge har også stor tro på prosjektet. Det blir utfordrende å finne nok tid til veiledning i begynnelsen, men begge mener dette er en god investering og at guttene fort vil kunne tilføre og bidra.

Guttene må søke på jobbene og vil bli innkalt til et lite intervju. De må gå i niende klasse, og de velges ut etter kvalifikasjon og egnethet.

- For skolene er dette veldig fint også. Noen gutter  får prøvd seg i yrkeslivet utover arbeidsuka, sier Per Inge Førde fra Skarpengland skole og Yngvar Krogstad  fra Vennesla ungdomsskole

Jenteprosjekt neste?

Nå er det altså to gutteprosjekter som settes i gang. Det er fordi det er kraftig overvekt av jenter i de dominerende yrkene i Vennesla kommune.  Ved årsskiftet var 1032 ansatte kvinner og basre 232 menn i Vennesla kommune.

Rådmannen ønsker også å skape tilbud slik at jenter i ungdomsskolen kan teste mannsyrkene i kommunen.  

Kommunalsjef for samfunnsutvikling Vidar Homme har fått i oppdrag å utrede om en tilsvarende ordning er mulig å få til i de mannsdominerte yrkene. Kanskje kan jenter i niende klasse få lønn for å prøve seg som for eksempel vaktmestere i noen uker vår og høst.