- Jeg er overveldet. På møtet i byen kom åtte. I Evje og Hornnes kom mellom 15 og 20. For et engasjement! Så gøy, sa leder i Midt-Agder Friluftsråd,  Per Svein Holte.

Midt-Agder Friluftsråd holder på med en større kartletting og mulighetsstudie av friluftslivet og friluftsmulighetene rundt hele Otra, fra Tangen i sør til Bjåen i nord. Arbeidet er delt inn i fire delområder: Kristiansand, Vennesla/Iveland, Evje og Hornnes og Bygland/Valle,Bykle.

Idedugnad om Otra i kommunestyresalen
Idedugnad om Otra i kommunestyresalen

Strandsti til 120 millioner

Torsdag var grunneiere, lag, foreninger og interessenter invitert til folkemøte i kommunestyresalen i Vennesla for å snakke mer om mulighetene i Vennesla og Iveland.

Den store ideen kom Tore Gustav Drivenes med. Han lanserte planer for en 25 kilometer lang strandsti på begge sider av elva fra Ravnås til Steinsfossen som et spleiselag mellom private, fylkeskommune, stat og kommune. Den planen er presentert nøyere i både Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen. (lukkede artikler)

117 ulike saker!

Til sammen 117 forslag, tanker og ideer ble lansert eller omtalt på møtet i kommunestyresalen, og det synes prosjektleder Janne Johnsen er «utrolig kult».

-Ja, de ordene passer. Et enormt engasjement, som viser hvor mye Otra betyr for folk. Vi hadde aldri trodd det skulle melde seg på så mange og med små mange ideer, sier hun.

På møtet deltok svært mange av de store grunneierne til elva både i Vennesla og Iveland.

52 saker handlet om eksisterende stier, badeplasser og så videre. Mange trenger noe modernisering og oppgradering.

65 saker var forslag til nye tiltak. Her kom forslag som zip-line ned i elva og surfebølge i stryk på Kvarstein (en slik bølge er forresten allerede under planlegging hos Troll Mountain i Syrtveitfossen).

Svein Hillestad fra Skisland foreslo mini-cruise på Røyknesfjorden. Han vil ta togpassasjerene fra Setesdalsbanen på tur til Nomelandsdammen. (der foreligger gamle, urealisterte planer om et slags viten-senter for vannkraft og vannkraft-historien).

Andre forslag er sykkelutleie på Røyknes, padletour i Kilefjorden, sherpa-sti opp Kuleberget og laksetrapp ved Vikeland og Hunsfos.

Sortere

Janne Johnsen sier Midt-Agder Friluftsråd skal ha sitt siste folkemøte øverst i Setesdal i slutten av mai.

- Når vi har forslag fra alle deler av elva, må vi begynne å sortere ut fra hva som er mulig å få til. Vi skal ende ut med en liste med prosjekter vi ønsker å gå videre med , sier hun.