Drifter og vedlikeholder interne kartsystem samt løsninger for kart på web og mobil. Ajourfører FKB-data kontinuerlig og periodisk ved flyfotograferinger. Deltar i geovekst samarbeidet for innsamling og vedlikehold av data.