- Det er alltid litt spesielt med interne søknadsrunder der man kjenner søkerne godt. Vi er veldig glade for at Geir med sin kompetanse sa ja til jobben. Vi hadde flere gode søkere, opplyser organisasjonssjef Heidi Engestøl.

Knutsen gleder seg til å lede den administrative nyvinningen i Vennesla kommune. Den nye enheten skal både effektivisere, samle, forbedre og utvikle de administrative og merkantile funksjonene i Vennesla kommune.

I enhet for administrative fellestjenester samles merkantilt ansatte i hele kommunen, flere oppgaver fra Servicetorget og driftsoppgaver innen personal og økonomi. Den nye enheten muliggjør effektivisering, men øker også muligheten for spesialisering og kompetanseheving.

Geir Knutsen kommer fra jobb som personalrådgiver i organisasjonsseksjonen i Vennesla kommune. Der har han jobbet siden han kom fra Direktoratet for økonomistyring i Kristiansand i 2012, hvor han hadde jobbet siden 2005. I ett år satt Knutsen i rådmannens ledergruppe da han vikarierte som organisasjonssjef.

Geir Knutsen har bachelor i offentlig administrasjon, er gift og har to voksne sønner. Den store hobbyen er musikk. Han spiller tuba i jazzband og har opp gjennom årene reist mye rundt på spillejobber, både i og utenfor landsdelen.