- Tilskuddsportalen er en flott oversikt over alle nasjonale, regionale og lokale tilskuddsordninger. Kommunen betaler abonnementet og alle lag og foreninger kan registrere seg og bruke den helt gratis. Vi håper dette kan bety mye for mange – også kommunen selv, sier samskapingskoordinator Jorunn Sagen Olsen.

Opplæringsmøte

Torsdag 23. februar blir det informasjons- og opplæringsmøte med presentasjon av Tilskuddsportalen. Klokka 13.00 for kommunalt ansatte og klokka 18.00 for frivillige.

Hvor du kan finne Tilskuddsportalen? Den vil ligge på kommunens hjemmeside, på Venneslaportalen og på tilskuddsportalen.no . Den nye Venneslaportalen er et samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet. Her kan du finne oversikt over alle lag og foreninger, samt aktiviteter og kalender. Det vil også komme oversikter over bedrifter. 

2700 søkbare tilskudd

Tilskuddsportalen er et fantastisk verktøy – hvis den blir brukt. Det norske samfunnet har mange ulike støtteordninger. I portalen ligger det inne over 2700 søkbare tilskudd – og antallet øker stadig. Portalen er delt i en portal for kommuner og en for frivillige lag, foreninger og organisasjoner.

Den er et veldig godt digitalt verktøy som vil hjelpe deg å finne tilskudd å søke på, hjelpe deg med frister og bidra til at ditt lag eller din forening kan finne nye måter å finansiere drift og aktivitet på. Den vil også fornekle mye.  Du må registrere deg. Ellers er portalen lett å bruke.

Ett eksempel: I Tilskuddsportalensøker man på for eksempel «eldre» så dukker det opp en haug av ulike tilskudd. Slik at man kan finne det som passer for deg og din organisasjon/lag/forening. Tilskuddsportalen skreddersyr dine ønsker.

- Det er mange aktive frivillige og med Tilskuddsportalen vil vi forhåpentligvis lette arbeidet for mange. Portalen både forenkller og gir nye muligheter, sier Jorunn Sagen Olsen.