- Nå ruster vi opp parken i området som et samskapingsprosjekt der frivillige også deltar. For å øke trivselen i dette viktige grøntområdet, stenger vi for biler i noen uker, sier kommunalsjef Alexander Etsy Jensen.

Når bilene må vike for grønne verdier i noen uker, åpnes parken for en rekke andre bruksområder. Det blir et bedre område å være i, ikke minst vil støyen gå ned.

Det skal etter hvert skje en del sommeraktiviteter i den nye parken. Arbeidet med bocciabane er allerede i gang. Man er også i gang med et kunstprosjekt i regi av Vennesla ungdomsskole. Da var det naturlig å bruke denne tiden til å forsøke et prosjekt med stengt veg.

Vegen blir stengt med blomsterkasser i begge ender, og du kan selvsagt fortsatt gå og sykle i området. Det er ikke fortau langs denne interne vegen i dag. Uten bilene blir det tryggere å ferdes her. Kostnader til skilting og blomsterkasser, dekkes av areal- og transportsamarbeidet i Kristiansand-regionen. De vurderte Venneslas forsøk  med å fjerne biler fra parken som så spennende pg positivt at de ønsket å være med i prosjektet.

Erfaringene vi gjør i prøveperioden mellom juli og september vil danne grunnlag for om vegen kan stenges permanent eller ikke.  Vurderingene og høringene rundt dette blir i så fall tatt i forbindelse med områdereguleringsplanen for Sentrum sør. 

Dette er et forsøk på å gjøre Vennesla triveligere. Det kan komme flere liknende prosjekter i framtida.