Gå hvis du kan

- Den aller beste hjelpen vi kan få, er at færre kjører bil på vegene. Kan du gå til og fra jobb og butikk, er det lurt å gjøre må, sier oppsynsmann Stein Henry Larsen.

Den andre viktige beskjeden er denne:

- Ikke parkér bilen i kommunal veg eller ved snuplasser. Få bilen din godt inn fra vegen der du bor. Da slipper vi å rygge ut igjen med brøytemaskinene. Ofte må vi det – og det skaper både fare, tar tid og hindrer snøryddingen, sier Larsen.

Mandag ettermiddag jobber han og kollegene med å plassere juleboder ved Frikirken og i sentrum. Larsen håper å rekke flest mulig før snøværet setter inn. De skal slappe av i kveld, før de regner med å ut med plogen tidlig i natt eller morgen tidlig.

Det er altså meldt opp til 70-80 centimeter snø de kommende dagene. Snøværet starter mandag ettermiddag og kveld. Statsforvalteren har sendt ut oransje farevarsel.

Gjennomgår planene sine

Alle kommunale enheter ser nå på sine planer og tenker ekstra godt gjennom situasjonen. Kommer det så store snøfall, vil det fort få konsekvenser både for skole, barnehage og ikke minst hjemmesykepleie og hjemmetjenester. Vi må også være forberedt på strømbrudd og andre ting.

Kommunen er trent i å håndtere slike situasjoner – og vi har håndtert dette før. Denne gang skjer det samtidig som Sentrum skal fylles av juleboder – og det gir ekstra komplikasjoner i Sentrum. Mer snø må fraktes bort.

Vi minner om at fylkeskommunen har ansvar for å rydde fylkesvegene. Kommunen har kommunevegene og en rekke private veger.

- Vi vet jo ikke hvor mye som kommer. Kanskje slår det om til regn. Men bare halvparten av det som er meldt, vil jo skape mye trafikkproblemer og stort brøytebehov. Vi må være tålmodige med hverandre de kommende dagene, sier Stein Henry Larsen.

Nå er det lurt å ha mat og drikke nok for noen dager i huset. Trenger du ikke å dra ut, er det kanskje like greit å være hjemme. Vi bør hjelpe hverandre til å redusere risiko.

En ny virkelighet

Hvorfor er et snøfall mer komplisert nå enn før i tiden? Er ikke dette bare å overdramatisere? Svaret handler om to ting. Vi er langt flere enn før i Vennesla, vi bor tettere og transportbehovene er økt dramatisk. Derfor krever vi langt mer av vegnettet enn før – og da blir det fort problemer ved store snøfall.