Hva tilbyr vi?

Private fysioterapeuter med driftstilskudd har vi ved Skansenklinikken i Koldalsvegen 2C og Fysio Relax i Lundevegen 44. De har åpen fysioterapipraksis og du kan kontakte dem uten henvisning fra lege.

Kommunen har egen fysioterapitjeneste som jobber mot spesielle pasientergrupper. Vi tilbyr:

  • Fysioterapi i rehabiliteringsteam og hverdagsrehabilitering.

  • Hjemmebehandling for de som ikke kan møte opp i fysikalsk institutt

  • Formidling av hjelpemidler og boligtilpasning.

  • Fysioterapeut i Frisklivsentralen

Hvem kan få tilbudet?

Det kommunale tilbudet gjelder voksne over 18 år, mens de private har åpen praksis. Vi vurderer tilbudet etter en egen prioriteringsliste