Barnefysioterapeutenes oppgaver er:

  • å kartlegge og sette i verk tiltak for barn og unge med forsinket eller avvikende motorisk utvikling.
  • å tilrettelegge barn og unges omgivelser for å fremme god helse.
  • Formidling av hjelpemidler og boligtilpasning

Målet er å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne.

Her er skjema foresatte bruker ved henvisning til fysioterapeut hvis du trenger det.

Kontaktinfo

Fagleder Målfrid Konst
mobil 982 99 742 / sentralbord 38 13 72 00

Fysioterapeut Eli Christine Jørlo
mobil 982 93 742 / setralbord 38 13 72 00

Fysioterapeut Hilde Terese Haraldstad
mobil 982 93 724 / sentralbord 38 13 72 00

Besøksadresse: Enhet for barn og familie i 3. etasje, Hunsøya