Barnefysioterapeutenes oppgaver er:

  • å kartlegge og sette i verk tiltak for barn og unge med forsinket eller avvikende motorisk utvikling.
  • å tilrettelegge barn og unges omgivelser for å fremme god helse.

Målet er å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne.

Vi formidler også bevegelsestekniske hjelpemidler som rullestoler, ståstativ, spesialsykler m.m.