- Ja, jeg er til og med veldig fornøyd. Vennesla kommune er en veldrevet kommune og en meget ryddig kommune hvor ting er på stell, sier fylkesmannen.

Han har spesielt merket seg at politikerne får god og oppdatert informasjon og kunnskap fra administrasjonen.  At det er flyt og åpenhet i kunnskapsformidlingen, er viktig når politikerne skal ta de best mulige beslutninger.

Fylkesmannens Kommunemøte er et stort arrangement, og det er praksis at fylkesmannen ber om dette èn gang i hver valgperiode. Det er nesten åtte år siden fylkesmannen og lederne hans sist var i Vennesla, høsten 2011.

Kommunemøte er et viktig verktøy når fylkesmannen som statens representant på Agder skal føre tilsyn og kontroll med at kommunen utfører det som er bestemt kommunen skal utføre.

- Vi har gått gjennom Vennesla kommune på forhånd og dannet oss et bilde basert på statistikk, budsjetter og en masse ulike fakta. Ut fra det lager vi noen dialogpunkter vi ønsker å snakke om, forteller fylkesmann Ytterdahl.

Fylkesmannen sendte for flere uker siden over disse punktene, slik at kommunen kan forberede seg. Møtet mellom delegasjonen på vel ti personer fra fylkesmannen og Venneslas politiske ledere og rådmannens lederteam varte rundt sju timer.

Hver dialogpunkt begynner med at en leder fra Vennesla forteller om ståa i Vennesla. Deretter drøftes temaet i mellom fem minutter og ett kvarter. Her er teamene som ble diskutert og drøftet.

 • Politiske og administrative styringsverktøy
 • Likestilling og inkludering
 • Økonomistyring og demografi
 • Samfunnsikkerhet og beredskap
 • Interkommunalt samarbeid
 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Barnevern
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Sosiale tjenester og levekår
 • Forebygging
 • Arealforvaltning
 • Byggesaksbehandling
 • Miljøvern
 • Landbruk