- Vi har noen få eksempler både i nabokommuner og nasjonalt på at fullvaksinerte får smitte og utvikler lett sykdom. Dette er første tilfelle i Vennesla. En vaksinert smittet utgjør langt mindre risiko for omgivelsene enn en ikke-vaksinert smittet, sier Dalane.

På Venneslatunet er de aller fleste ansatte og de aller fleste beboere fullvaksinerte fra før – og derfor er det lite sannsynlig at flere er smittet. For å være på den sikre siden har kommuneoverlegen gjennomgått situasjonen med ledelsen i helse- og omsorg og på Venneslatunet nå i ettermiddag. Enkelte ekstra tiltak settes i verk.

  • Det blir ikke innført adgangskontroll på Venneslatunet, eller stengt for besøk. Vi kommer heller ikke til å stenge Venneslastaua. Vi forsterker imidlertid renholdet. Samtidig ber vi alle være meget nøye med avstand og håndvask og spriting av hender og ting man tar på. Det blir også hengt opp plakater med påminnelser.
  • Det innføres også noe strengere smittevernrutiner for personalet. Munnbind innføres i ei uke.
  • En del beboere og ansatte vil bli oppringt av våre smittesporere med beskjed om å teste seg ved vårt testsenter i løpet av kvelden. Da ønsker vi både hurtigtest for raskt å avklare om det er mer smitte, og full pcr-test slik at karantenesituasjonen kan bli så kort som mulig.

Blant nærkontaktene er det noen få som kun har fått en dose vaksine og noen som ikke er vaksinert. Disse må i karantene inntil testresultat foreligger.

De som har fått én dose kan testes ut etter tre til fem dager etter kontakt med smittet, de som ikke har vaksine kan testes ut på dag syv. Fullvaksinerte trenger ikke gå i karantene. Alle som trenger spesiell info om dette, vil få det fra smittesporingsteamet. De vil ringe utover ettermiddagen.

- Vi følger nasjonale retningslinjer som er laget for situasjoner som dette. Jeg gjentar at tilfellet er mindre alvorlig nå som mange er vaksinerte enn det ville vært for noen måneder siden. Dessuten er det snakk om alfa-smitte, ikke den mer uforutsigbare delta-varianten, sier Dalane.

Den smittede var på jobb onsdag, torsdag og fredag i forrige uke. Testrestresultat kom i ettermiddag.

Det jobbes tirsdag ettermiddag med smittesporing og oversikt over alle nærkontakter. Det er levert en liste med ansatte som var på jobb i det aktuelle tidsrom, men kun noen få av disse er å regne som nærkontakter.

Det er fra før innført ordning med at de ansatte kun besøker noen få faste brukere. Dette for å redusere smittefare. Det er derfor ikke mange beboere på Venneslatunet som er nærkontakter, men noen vil det bli.  Det er også noen nærkontakter i den smittedes familie og vennekrets.