Det legges til rette for utøvelse av privat næringsvirksomhet ved at kommunen stiller lokale og utstyr til disposisjon. Avtalen inngås for 2 år med mulighet for opsjon på 1+1+1 år.

Det stilles krav til at de som utfører tjenesten, skal minimum ha utdanning som frisør med svennebrev.

Det er mulig å levere inn skriftlig tilbud på et av stedene eller på begge stedene.

For å få tilsendt konkurransegrunnlag send forespørsel til post@vennesla.kommune.no. Skriftlig tilbud skal basere seg på kriterier nevnt i konkurransegrunnlaget. Frist for innsendelse av tilbud er 10.desember 2019. Tilbudet kan enten sendes per post til Vennesla kommune, PB 25, 4701 Vennesla eller på mail til post@vennesla.kommune.no. Merk tilbudet: Frisør Hægelandsheimen eller Frisør Venneslatunet eller evt. begge. 

Frisør Venneslatunet
Venneslatunet ligger i sentrum av Vennesla og er et boligkompleks med tilknyttede servicefunksjoner og kafé. Venneslatunet har behov for frisør 3-4 dager pr. uke. Dette som et servicetilbud for eldre og uføre i Vennesla kommune. For evt. spørsmål send forespørsel til enhetsleder Linda Fagerheim: linda.fagerheim@vennesla.kommune.no

Frisør Hægelandsheimen
Hægelandsheimen har behov for frisør ca. 1 dag annenhver uke. Dette som et servicetilbud for beboere ved Hægelandsheimen omsorgssenter med omsorgsboliger. For evt. spørsmål send forespørsel til enhetsleder Anita Åsan: anita.bryggesa.asan@vennesla.kommune.no