Hægelandsheimen har behov for frisør ca. 1 dag annenhver uke. Dette som et servicetilbud for beboere ved Hægelandsheimen omsorgssenter med omsorgsboliger og andre eldre og uføre i Hægeland/Øvrebø.

Det legges til rette for utøvelse av privat næringsvirksomhet ved at kommunen stiller lokale og utstyr til disposisjon. Avtalen inngås for 2 år med mulighet for opsjon på 1+1+1 år.

Det stilles krav til at de som utfører tjenesten, skal minimum ha utdanning som frisør med svennebrev.

For å få tilsendt konkurransegrunnlag og evt. andre spørsmål, send forespørsel til enhetsleder på Hægelandsheimen Anita Åsan: anita.bryggesa.asan@vennesla.kommune.no

Skriftlig tilbud skal basere seg på kriterier nevnt i konkurransegrunnlaget.

Frist for innsendelse av tilbud er 21.12.21

Tilbudet kan enten sendes per post til:
Vennesla kommune, PB 25, 4701 Vennesla eller på e-post til: post@vennesla.kommune.no.
Merk tilbudet: Frisør Hægelandsheimen