Hvem passer kurset for?

Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeid og privatliv. 

Målgruppen er voksne over 18 år som ønsker å bedre sin mestringsevne.

Lær hvordan du kan snu negative tanker til noe positivt! Lær hvordan du kan få en bedre hverdag!

Hva er belastning?

Belastning er en ubalanse mellom det man makter, trenger eller forventer og den opplevde situasjonen. En opplevelse av manglende kontroll og mestring.

Reaksjoner kan være:                                                                         

  • Fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet og nedstemthet.
  • Uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer.
  • Bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.

 Husk at hva som oppleves som belastning er individuelt. 

Målet med kurset

Målet med kurset er å mestre belastninger i forbindelse med arbeid, helse, privatliv. I tillegg til å unngå stress.

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs bygd på kognitiv teori. Det er en anerkjent metode som er egnet til formålet. Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønster og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker opplevelsen av maktesløshet og tristhet. Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer i gruppa, men kursdeltakerne må arbeide med disse hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som læres på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset! Kursboken, Kurs i mestring av belastning benyttes også aktivt i hjemmearbeidet.

Praktisk informasjon

Kurset går over 8 uker, 1 gang a 2,5 timer pr uke. Det er 10 – 12 deltakere på hvert kurs. 
Etter kurset er det oppfølgingsmøter etter ca 1 og 2 måneder.

Alle som melder seg på KiB skal ha en forsamtale med kurslederne. Vi går kort gjennom innhold og arbeidsmetoder på KiB. Forsamtalen er viktig for å finne ut om du kan dra nytte av dette kurset. Du får tilbakemelding om du får tilbud om å delta på kurset.

Vi forholder oss til gjeldende regler for å hindre smitte av Covid 19.

Kursarrangør

Kurset ledes av godkjente kursinstruktører fra avdeling psykisk helse, Enhet for Livsmestring.

Oppstart av kurs og sted

KiB-kurset starter: Torsdag 28. januar 2021. kl 13.00 – 15.30.

Sted: Hjørnet dagsenter
Adresse: Sentrumsveien 47, 4700 Vennesla

 

Kursavgift

Kursavgift kr 500,- dekker kursmateriell. Faktura leveres ut ved oppstart. 
 

Mer informasjon om kurset

Frisklivsentralen, telefon 992 67 807. 

Se mer informasjon om Kurs i Mestring av Belastning (KiB) på hjemmesidene til Fagakademiet, og Rådet for Psykisk Helse 

Påmelding