Frisklivsentralen inngår i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. Dagens helseutfordringer krever økt forebyggende innsats. Vårt tilbud er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt.

Frisklivssentralen samarbeider med andre aktører i kommunen; frivillige organisasjoner, private aktører samt tjenester i andre sektorer og kommuner.

trening ute.jpg

Om friskliv

Frisklivssentralen består pr i dag av en fysioterapeut i 40% stilling, som skal bistå innbyggerne i Vennesla kommune med å finne rett aktivitet og tilbud, samt veilede og motivere den enkelte mtp livsstilsendring. Det arrangeres frisklivstrening tirsdager og torsdager, der det er fokus på kondisjon, styrke, balanse og koordinasjon. Treningen foregår utendørs, og det er lite utstyr som kreves. Målet er at nivået på treningen skal være utfordrende nok slik at det gir god effekt for den enkelte deltaker. Frisklivstrening er for dem som ønsker å bli mer fysisk aktive, men som ikke får det til på egenhånd. Man trenger ikke ha noen diagnose for å delta, men ønske om livsstilsendring og et mer aktivt liv står gjerne sentralt. Man må være over 18 år for å delta, og må kunne gå uten ganghjelpemidler. Deltakeren blir testet med «6 min gangtest» før og etter treningsperioden, som er på rundt 3 mnd, men kan også være lenger. Man har også en oppstartssamtale for å utforme mål og lage en plan, og en sluttsamtale etter endt treningsperiode. Eventuelt har man også individuelle samtaler underveis i forløpet, alt etter hva som er behovet. Målet er at deltakeren skal få den støtten og hjelpen som skal til får å få til varig endring av livsstil. Foreløpig er deltakelse på friskliv kostnadsfritt, men dette kan på sikt endre seg.

Kurs i depresjonsmestring (KID) og belastningsmestring (KIB)

Hver vår og høst arrangeres det kurs i belastningsmestring (kib) og kurs i depresjonsmestring (kid). Hensikten med kurs i Belastningsmestring (Kib) er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Kid-kurset er et tilbud til de som har eller har hatt milde til moderate depresjoner. Kursene er basert på kognitiv atferdsteori, og holdes av personer med utdanning innen psykisk helse, og i samarbeid med Hjørnet dagsenter. Kursene lyses ut på hjemmesiden til Vennesla kommune og i avis.

Kostnad: 500 kr.

Varighet: 10 samlinger à 2,5 time.

Vi har interkommunalt samarbeid, og deltakelse på kurs/grupper i andre kommuner kan i noen tilfeller være aktuelt.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for overskudd, helse, trivsel og nødvendig for normal vekst og utvikling blant barn og unge. Det er dokumentert effekt for forebygging av en rekke sykdommer og helseplager. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske uhelse.

Helsedirektoratets anbefaling til voksne og eldre er å være minst 30 minutter i aktivitet hver dag. Barn og unge bør få dobbel dose, minst 60 minutter. Ønsker du mer informasjon om fysisk aktivitet kan du klikke her

fysisk aktivitet.jpg

Kosthold

Riktig hverdagskosthold er viktig for å bevare god helse og forebygge sykdom. Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2 diabetes, høyt blodtrykk, feler former for kreft, benskjørhet, tannråte, overvekt og fedme. Frisklivssentralen kan hjelpe deg med enkle grep for et sunnere kosthold.

Hovedrådet er å ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Ønsker du å lese mer om de nasjonale kostholdsrådene kan du laste ned brosjyre her.

kosthold.jpg

Snus- og røykeslutt

Å slutte å røyke er det beste du kan gjøre for å forbedre din helse på kort og på lang sikt! Nikotin, som finnes i både sigaretter og snus, er sterkt avhengighetsskapende. Det skaper sterkere avhengighet enn stoffer som heroin og kokain. Det er derfor vanskelig å slutte når du først har begynt. Nikotin er et giftig stoff som får muskulaturen i blodåreveggen til å trekke seg sammen og blodtrykket til å stige. Det øker belastningen på hjertet og blodårene.

Abstinenssymptomene fra nikotin er engstelse, uro- og stressfølelse. Hovedforklaringen på det de som røyker opplever som bedret humør og økt yteevne, er egentlig at de fjerner abstinenssymptomer.

Hvis du røyker og vil redusere risikoen for kreft, bør du slutte. Det å inhalere selv små mengder tobakksrøyk kan skade DNA, som igjen kan føre til kreft. Selv av og til-røyking og passiv røyking skader umiddelbart kroppen og kan føre til alvorlig sykdom eller død (Kreftforeningen).

Vennesla kommune arrangerer for øyeblikket ikke egne snus- og røykesluttkurs. Vi har samarbeid med Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand om disse.

På røykesluttkurs treffer du andre som har samme målet som deg: å slutte å røyke. Fellesskapet i en gruppe motiverer og inspirerer, og resultatene på kurs er gode. Røykesluttkurs kan derfor være en løsning for deg som er klar for røykeslutt.

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon om røykesluttkurs.

røykeslutt.jpg

Kontaktinformasjon

Frisklivskoordinator Eirin Merete Ueland.
Epost: friskliv@vennesla.kommune.no     
Telefon: 99267807