Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Vårt tilbud er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose der fysisk aktivitet og endret kosthold har en forebyggende effekt. Frisklivssentralen kan gi støtte og veiledning til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vi samarbeider med andre aktører i kommunen; frivillige organisasjoner, private aktører samt tjenester i andre sektorer og kommuner. Frisklivssentralen ønsker å hjelpe til med å finne rett tilbud til deg.

Frisklivssentralen har egen facebookside

Ulike tilbud i regi av frisklivssentralen:

  • «Frisklivstrening»: utendørs gruppetrening for personer mellom 18-67 år. Trening tirsdag og torsdag.
  • «Sterk og stødig»: gruppetrening for seniorer.
  • «Hjerte/lunge- gruppe: for deg som er hjerteoperert, eller har helseutfordringer med hjerte/lunge. Trening 2 ganger i uka.
  • Individuell frisklivsoppfølging: veiledning og råd når det gjelder kosthold, fysisk aktivitet, søvn, snus/røykeslutt, endring og motivasjon.
  • Selvhjelpskurs gjennom enhet for livsmestring: «tankevirus», «kurs i depresjonsmestring», «kurs i bekymringsmestring», «kurs i sinnemestring».
  •  

Kontaktinformasjon:
Epost: friskliv@vennesla.kommune.no    
Telefon: 99267807

Helsedirektoratets nettsider om kosthold

Helsedirektoratets nettsider om fysisk aktivitet