Frisklivsentralen

Frisklivssentralene samarbeider med andre aktører i kommunen; frivillige organisasjoner, private aktører samt tjenester i andre sektorer. Frisklivssentralen kan fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Frisklivssentralen arrangerer gå/trimgruppe tirsdag og torsdag kl. 10.00- 11.30. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Frisklivssentralen er bemannet tirsdager og torsdag vi kan treffes i kjelleren på Venneslatunet

Kurs Kols, diabetes, KID, KIB

Kosthold/BRA mat kurs

Riktig hverdagskosthold er viktig for å bevare god helse og forebygge sykdom. Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2 diabetes, høyt blodtrykk, feler former for kreft , benskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.

Frisklivssentralen kan hjelpe deg med enkle grep for et sunnere kosthold. Vi arrangerer BRA-mat kurs, et kurs utviklet av Helsedirektoratet hvor en lærer om hva maten inneholder, om god måltidsrytme mm. Dette er ikke et «slankekurs» men et inspirasjonskurskurs for deg som ønsker å få til varig endring av levevaner i forhold til matvaner og matvalg.

Ta kontakt for mer informasjon!

Hovedrådet er å ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Ønsker du å lese mer om de nasjonale kostholdsrådene kan du laste ned brosjyre her.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for overskudd, helse, trivsel og nødvendig for normal vekst og utvikling blant barn og unge. Det er dokumentert effekt for forebygging av en rekke sykdom og helseplager. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske uhelse.

Helsdirektoratet anbefaling til voksne og eldre er å være minst 30 minutter i aktivitet hver dag. Barn og unge bør få dobbel dose, minst 60 minutter.

Frisklivssentralen tilbyr aktivitet hver tirsdag og torsdag kl. 1000-1130. Dette er et lavterskeltilbud for deg som trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet eller som av andre årsaker trenger litt ekstra støtte og motivasjon til å være i aktivitet. Vi går turer og fokuserer på styrke, balanse og koordinasjon.

Tilbudet er åpent for alle.

Egenandel for 12 uker: kr. 200,-

Alle som vil bli med får tilbud om helsesamtale i oppstart og oppfølgingssamtaler etter 12 uker.

Ta kontakt med Frisklivssentralen for påmelding og informasjon!

Røykeslutt

Å slutte å røyke er det beste du kan gjøre for å forbedre din helse på kort og på lang sikt!

Nikotin, som finnes i både sigaretter og snus, er sterkt avhengighetsskapende. Det skaper sterkere avhengighet enn stoffer som heroin og kokain. Det er derfor vanskelig å slutte når du først har begynt.

Nikotin er et giftig stoff som får muskulaturen i blodåreveggen til å trekke seg sammen og blodtrykket til å stige. Det øker belastningen på hjertet og blodårene.

Abstinenssymptomene fra nikotin er engstelse, uro- og stressfølelse. Hovedforklaringen på det de som røyker opplever som bedret humør og økt yteevne, er egentlig at de fjerner abstinenssymptomer.

Hvis du røyker og vil redusere risikoen for kreft, bør du slutte. Det å innhalere selv små mengder tobakksrøyk kan skade DNA, som igjen kan føre til kreft. Selv av og til-røyking og passiv røyking skader umiddelbart kroppen og kan føre til alvorlig sykdom eller død. (Kreftforeningen)

Vennesla kommune arrangerer for øyeblikket ikke egne røykesluttkurs. Vi har samarbeid med Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand om disse.

På røykesluttkurs treffer du andre som har samme målet som deg: å slutte å røyke.
Fellesskapet i en gruppe motiverer og inspirerer, og resultatene på kurs er gode.
Røykesluttkurs kan derfor være en løsning for deg som er klar for røykeslutt.

Ta kontakt med Frisklivssentralen (mobil 959 88 315) for mer informasjon om røykesluttkurs.