- Vi håper mange kommer, ikke minst representanter for næringslivet og håndverkerne og innbyggere som ønsker å bruke parken. Sammen må vi se hva vi kan skape, sier samskapingskoordinator Jorunn Sagen Olsen.

Parken mellom Herredshuset og fylkesveg 405 er i ferd med å bli et skikkelig samskapingsprosjekt etter at flere godt voksne kvinner tok tak i saken i fjor høst. De krevde møte med ordføreren og tok til orde for en aktivitetspark. De mener mange eldre i Vennesla sentrum savner et grønt aktivitetsområde.

Siden har mye skjedd. Jorunn Sagen Olsen har hatt flere møter med idémyldringer. Nå kalles parken «Friminutt», og den skal være for alle. Det har lenge vært fokusert på at sentrum trenger flere levende grønne lunger.

- Nå må vi sammen designe parken, prioritere de ulike ønskene og deretter få til et budsjett. Målet er å komme i gang til våren. Men vi er avhengig av at mange gjør hverandre gode og bidrar, forteller Jorunn Sagen Olsen, som legger til at det er stort engasjement og mye entusiasme rundt prosjektet.

Både sjakk og boccia står høyt på ønskelisten. Disse tingene har i alle fall vært framme som gode ideer. En annen idé er en Pergola å sitte i eller under på de mest solfylte dagene.

På møtet i Kulturhuset blir det intervju med initiativtakerne til parken og innlegg fra John Terje Ruenes i Turstigruppa. Ole Kristian Lindland fra A3 Ressurs kommer for å snakke om "Fysisk helse- sammen".