Turløypene

Vennesla kommune kan tilby mange turløyper. for eksempel en sykkeltur eller fottur fra Kile til Røyknes. Det er en del av Sykkelrute 3 fra Kristiansand til Hovden/ Haukeligrend. Idyllisk tur, delvis på den gamle traseen til Setesdalsbanen.

Drivenesheia: Adkomst fra Kjåvann rv. 454. Merkede rundløyper sommer/vinter ca. 10 km til Nasbøvarden (315 m.o.h.). (Sandrips-heia Skisenter, et vintersportssted og friluftssenter i Øvrebø, 3,4 km lysløype i et rikt og variert terreng. Eget skiskytteranlegg og flere hoppbakker med flomlys.)

Strandstien fra Bommen Elvemuseum. Turløype fra Bommen Elvemuseum til Skådane m/info-tavler underveis.

Det er også turløyper til Lauvås og Moseidvarden. Lysløype i Hægeland. Turkart.

Skråstadheia: Dette er en del av Fjellmannsveien fra Eikeland til Tjomsås - den gamle kløv- og gangveien fra Setesdalen til Kysten. Merket løype 19 km mellom Vennesla og Gimlehallen v/Oddernes Kirke, Kristiansand, (Skråstadvarden 267 m.o.h.) Adkomst fra Snemyr i Vennesla, Rv. 453. Også adkomst "Saga" på Sødalsveien mellom Vennesla og Kristiansand.

Nasjonal sykkelrute nr. 3

Nasjonal sykkelrute nr. 3 går gjennom hele Vennesla kommune fra sør til nord. Dette er et mye benyttet tilbud både for lokal sykling og turister som sykler hele vegen fra Haukeli til Kristiansand. Sykkelruta følger i stor grad Setesdalsbanens gamle trasè, og er derfor også delvis tilrettelagt for rullestolbrukere.

Nasjonal sykkelrute er et samarbeidsprosjekt med Midt-Agder Friluftsråd

Skiløyper Vennesla/Øvrebø

Løypekomiteen er hovedaktøren for tilrettelegging av skiløypene i Vennesla. Løypenettet strekker seg fra Moseidmoen til Moseidvarden, Stølen, Loland og Nasbøvarden i Vennesla. 

Hægeland
På Hægeland strekker løypa seg fra Høversland til Lauvås og ned til Tveite.

Sandripheia fritidspark

Vennesla kommune er vertskommune for Sandripheia fritidspark. Enhet for Park og idrett har vaktmesterfunksjon for anlegget.

Sandripheia fritidspark er et interkommunalt anlegg med eiere fra Kristiansand kommune eier 8 - 12 deler. Vennesla komunne  3-12 deler og Søgne og Sogndalen kommune eier 1 - 24 del hver.

Sandripheia fritidspark har eget styre, sekretærfunksjonen er lagt til Midt Agder Friluftsråd.

Øvrebø IL har et Webcam stående på Sandrip

Alle henvendelser angående leie av lokaler, arrangementer må rettes til :
Midt Agder Friluftsråd