- Dette er viktig og nyttig, for politikken handler ikke minst om å sette sakene på dagsorden og få de riktige personene til å lytte. Det er helt gull at vi har varaordfører Eivind Drivenes her inne. Han åpner dører for oss og har bidratt stort til et godt program, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Drivenes er på Stortinget som vararepresentant.

Møter med KS ledelse

Formannskapet innledet mandag med møter med ledelsen i Kommunenes Interesseorganisasjon KS. Her ble det drøftet arbeidsgiverspørsmål og tariffspørsmål, men også de store spørsmålene rundt hvordan man skal sikre nok bemanning i framtida, hvordan eldre bølgen kan løses og hvordan klima- og arealutfordringene skal møtes. Også bedre statlige støtteordninger for å bosette flyktninger sto på dagsorden.

Formannskapet har også møtt statssekretærer i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet. De skulle også møte statssekretær i Kommunaldepartementet, men her ble det i stedet møtet med representant for Kommunalkomiteen på Stortinget.

Løftet Venneslabrua

I møtet med Arbeids- og inklueringsdepartementet  brukte Vennesla-politikerne mye tid på å informere om Venneslabrua og behovet for mer penger til dette suksessrike tiltaket for å hjelpe flere unge ut i utdanning og arbeid. Det ble også drøftet hvordan NAV Midt-Agder kan styrkes. Formannskapets medlemmer informerte om hvordan NAV i Vennesla jobber i tett samarbeid med næringslivet, og hvordan lokalisering midt i Hunsfos Næringspark er en stor fordel.

Det ble også drøftet ulike pilot- og prøveprosjekter som Vennesla muligens kan bli med. Vennesla er god på inkludering og derfor er det naturlig at Vennesla får lov å delta i nye ordninger og prøveprosjekter.

I møtet med Kommunalkomiteens representanter handlet det mye om fleksibilitet i framtidens løsninger både innen omorgstjenestene og ulike bo-former. Vennesla trakk fram fordelene med å bygge større bofellesskap. Det er både rasjonelt og inkluderende, og gjør at isolasjon og ensomhet bekjempes. I Sentrumsvegen 34 bygde Vennesla 17 leiligheter for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og fikk egentlig nei. I teorien var det for mange ett sted. Men da vi fikk det til, ble det suksess. Husbanken som hadde vært kritisk, endte med å hylle prosjektet.

Leilighetene midt i sentrum gjør at beboerne kan delta i ulike aktiviteter på en bedre måte. Det er mange fordeler.

"Den kortreiste bygda"

Vennesla Formannskap har mandag også hatt møte med statssekretær Cecilie Knibe Krogliund i Samferdselsdepartementet. Hun er fra Lillesand og er allerede godt kjent med prosjektet «Den kortreiste bygda». Vennesla-politikerne drøftet med henne og departementet prosessen videre rundt de lokale klimasatsingene og satsingene på gang og sykkel – og hvor viktig det er at staten og regionen følger opp «Den kortreiste bygda» med de midler som trengs, og hvor viktig det er å prioritere prosjekter som de i Vennesla. Dette fordi våre prosjekter treffer så bra på de målene som ligger i byvekstavtalen, som er at utslippene skal ned, trafikken skal ned og vekst skal skje via sykkel og gange og kollektivtrafikk.,

Tirsdag formiddag avsluttes reisen med formannskapsmøte. Det holdes i et møterom i Oslo og sendes på kommune-tv.