Programmet er ikke helt avklart ennå, men komiteen kommer på ettermiddagen. Politikerne ønsker besøke Støleheia og Hunsøya. Politikerne ønsker å høre mer om næringsutviklingen generelt  og etablering av datasentre spesielt. På begge områder skjer det jo mye spennende i Vennesla for tiden, og dette vekker altså nasjonal oppmerksomhet.

Torhild Bransdal (KrF) fra Vennesla og Norunn Tvieten Benestad (H) fra Kristiansand er medlemmene fra Agder i Stortingets kommunal og forvaltningskomité. Karin Andersen fra SV leder komiteen.

Programmet planlegges av begge fylkeskommunene sammen med fylkesmannen.

Delegasjonen fra Stortinget vil besøke ulike steder i Vest-Agder 18. oktober. Dagen etter skal de besøke Aust-Agder.