Egenrapportering av smitte

For å avlaste smittesporerne, har vi fått en ny digital løsning der du selv kan registrere smitte etter å ha tatt hurtigtest.  Hvis du ikke får dette til, må du ringe smittesporingstelefonen som før på 941 75 469.

Innlogging for selvrapportering er enkel.  Du går inn på siden:

hjemmetest.remin.no

  • Bla eller scroll ned til Vennesla kommune
  • Logg inn med Bank-id
  • Fyll ut og send inn

Det er viktig å gå i isolasjon når du har positiv test. Husk at selv en svak strek er en positiv test. Ved positiv test registrerer du deg digitalt. Hvis dette ikke er mulig, må du kontakte smittesporingsteamet.

Åpningstid SFO og Barnehage:

Det har siden før jul vært redusert åpningstid i SFO og barnehage for å greie bemanningssituasjonen samtidig som vi har gult nivå. Fra mandag 17. januar går vi tilbake til ordinær åpningstid. Samtidig blir det opp til den enkelte barnehage og SFO med lokale tilpasninger også av åpningstid når det oppstår konkrete smittesituasjoner.

Massetesting i skole:

Vi fortsetter med massetesting i skole denne uka og neste. Testene vil bli distribuert ut til skolene

Testingen skal nå være fra 5. trinn til 10. trinn i skolen samt videregående skole, samt for alle ansatte. Elevene vil denne uka få med seg fire tester hjem. Det blir så testing tirsdag og torsdag kveld, eller onsdag og fredag morgen.

Elever i 1. til 4. trinn kan også trenge test i visse situasjoner ved smitte. Slike tester vil da være mulig å få

Skolene får også nok tester til 1. til 4. trinn og kan bruke tester der etter behov, som for eksempel ved nye smittetilfeller. Foreldre/foresatte får da disse testene via skolen og trenger ikke å ringe eller oppsøke testsenteret i Holtet.

Smittenivå:

Vennesla ligger fortsatt i landstoppen for smitte med en insidens på 2350. Søndag registrerte vi 35 nye smittetilfeller og lørdag ni nye smittetilfeller.

Den første uka i det nye året endte med 169 smittede.  Det er det nesthøyeste uketallet vi har hatt. Vi kan heldigvis likevel konkludere med at meste fungerer helt som normalt og Vennesla har grei kontroll på situasjonen.

Vi har en omikron-andel på i underkant av 70 prosent nå.

De smittede fordeler seg på alle aldersgrupper, men de aller fleste er mellom 20 og 29 år. 40 smittetilfeller tilhører denne aldersgruppen og 32 tilhører gruppa mellom 10 og 19 år.

Bare 22 av de 169 smittede er over 50 år.

Det ble delt ut og gjennomført 1015 selvtester og pcr-tester ved testsenteret forrige uke.

Vaksinering:

Så fort innbyggerne passerer 20-ukersgrensa etter dose 2, kalles dere inn for tredje dose-vaksinering. Denne uka blir det vaksinering om kveldene og lørdag på Legesenteret, kanskje også søndag. Vi ligger godt an, og vil etter planen ha vaksinert alle som ønsker 3. dose før midten av februar.