- Det er en stor glede at Vennesla nå har klare rutiner som gjør at vi kan åpne opp mye mer på sykehjemmene. Dette er viktig for mange, sier ordfører Nils Olav Larsen etter fredagens møte i beredskapsledelsen.

Besøk og trilletur

De nye reglene er veldig enkle. Du kan besøke så ofte du vil og så lenge du vil, innenfor de normale tidene vi hadde før korona kom. Du kan også ta beboeren med ut på trilletur. Opptil tre personer kan være med på trilleturen og turen er uten tidsbegrensning.

Vi følger Helsedirektoratets oppdaterte anbefalinger om å åpne opp mer nå som smitten er lav og har vært det over tid.

Men noen ting er viktige å huske på:

 • Du må ringe avdelingen på forhånd for å avtale tid.
 • Møtene må skje utendørs eller på pasientens rom.
 • Du må sørge for godt smittevern.
 • Det blir begrensning på antall som kan komme på besøk samtidig – for å sikre nok avstand.

- Det siste vi ønsker er smitte inn på sykehjem hvor svært sårbare mennesker bor, derfor må vi sikre smittevernet. Det blir maksimalt tre som kan besøke ute samtidig og en til to inne kan komme på besøk, sier enhetsleder på Venneslaheimen, Ann Cathrin Ruenes.

Hun ber hver enkelt besøkende sette seg godt inn i smittevernrutinene. Hver enkelt vil bli hentet og fulgt til besøk av ansatt. Så må du ringe den ansatte igjen når besøket er ferdig og du skal ut av bygget. Nederst i denne saken kan du klikke på detaljert informasjon!

Egne regler hjemmebesøk

Noen ønsker å ta med sykehjemsbeboer med hjem på kaffe eller ut i selskaper. Her blir det fremdeles noen begrensninger. Det må bes om tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

-  Mange er så dårlige at de trenger tett kontakt og hjelp når de skal sitte eller gå – og da utfordres smittevernet og man greier ikke å holde grensen på minst én meter. Akkurat nå er risikoen for smitte så lav at dette vil gå bra. Vi snakker om en akseptabel risiko – men vi må se an hvert enkelt tilfelle og beboer likevel, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Smittevernreglene ekstra viktige nå

Dalene er opptatt av å bygge sosial kapital. Vi kan besøke hverandre nå som det ikke er kjent smitte i Vennesla. Det har ikke vært smitte siden april. Samtidig har helsevesenet både lokalt og nasjonalt mye større testkapasitet enn før og ny smitte vil bli raskere oppdaget enn for bare noen uker siden. Vi er i en situasjon som er rimelig oversiktelig.

Dette kan imidlertid endres fort. Kommer smitten til Vennesla igjen, kan ting fort bli stengt ned. Ordfører Larsen er opptatt av hva dette betyr for den enkelte av oss.

- Vi trenger hverandre, og hver og en må bidra det vi kan til å hindre smitten i å komme. Nå har vi det ganske trygt – fordi vi har vært flinke med smittevernet. Derfor kan vi åpne sykehjemmene. Vi må benytte denne tiden til sosiale møter. Samtidig må vi huske smittevernet. Vi vil for all del unngå å stenge kommunen igjen – med de store konsekvenser det har både for innbyggere og økonom, sier ordføreren.

Testing går fint

Sist uke er mellom 200 og 250 venndøler smittetestet – fremdeles uten at det er påvist smitte.

Det nye systemet med automatisk timebestilling over internett fungerer utmerket. Det viser seg at prosenten som bestiller over nett er større i Vennesla enn andre kommuner. Vi er altså mer digitale enn de fleste!

Rutine besøk Venneslaheimen

Beskrivelse av rutinen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både den beboer som skal få besøk, og de andre som bor på Venneslaheimen.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt. 
 • Telefon besøksvert: 1. og 2.etg nybygg: Tlf. 982 93 833 A-bygget (Langtidsavdeling A1/A3 og korttidsavdeling A2): Tlf. 982 93 82
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøket kan gjennomføres på egne utearealer, eller på beboers rom. Utearealer benyttes fortrinnsvis når været tillater det.
 • Det foreligger ikke spesifikke tidsbegrensning for pårørende. Ute kan en ha besøk av opptil 3 personer, inne 1-2 personer.
 • Besøkende hentes av ansatte/besøksvert utenfor hovedinngang og følges til utearealet eller beboers rom.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før de kan få besøke beboeren.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre, gå direkte til besøksarealet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Dersom besøkende har med medbrakt mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før mat/drikke serveres.
 • Beboeren kan ta imot gaver, blomster e.l. Det er viktig å følge generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Besøkende kontakter ansatte via telefon når besøket er slutt så at beboeren kan hentes og besøkende kan følges ut igjen.
 • Hyppig berørte punkter på besøksrom desinfiseres av den ansatte.

Rutine spastertur/trilletur Venneslaheimen

Beskrivelse av rutinen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både beboeren som skal få besøk, og de andre som bor på Venneslaheimen.
 • Ansatte/besøksvert avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt og besøkssted.
 • Telefon besøksvert: 1. og 2.etg nybygg: Tlf. 982 93 833 A-bygget (Langtidsavdeling A1/A3 og korttidsavdeling A2): Tlf. 982 93 82

 • Beboer som hentes med ut på tur må selv være uten mistanke eller påvist COVID-19 smitte.
 • Det foreligger ikke spesifikke tidsbegrensning for pårørende.
 • Opptil 3 personer kan ta med beboer på trilletur.
 • Spaserturen eller trilleturen gjennomføres i området rundt Venneslaheimen.
 • Dersom besøkende har med medbrakt mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før mat/drikke serveres.
 • Besøkende møter opp utenfor hovedinngang og beboeren hentes av personalet/besøksvert.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt bør unngås mellom beboeren og besøkende.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre.
 • Besøkende kontakter ansatte/besøksvert via telefon når de er tilbake fra turen slik at beboeren kan hentes.
 • Personalet/besøksvert desinfiserer hendene til beboeren etter tur.
 • Håndtakene på rullestol eller lignende kjøretøy desinfiseres.
 • Ved ønske om besøk utenfor Venneslaheimen/kjøretur e.l. må dette avklares med avdelingen på forhånd. Vurderingen tas på bakgrunn av beboerens behov/ønske opp mot vurdering av smitterisiko. Kontakt avdelingen for nærmere avklaring.

Rutine for besøk Hægelandsheimen

Beskrivelse av rutinen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både den beboer som skal få besøk, og de andre som bor på Hægelandsheimen.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt. Telefon 38151061
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøket kan gjennomføres på egne utearealer, eller på beboers rom. Utearealer benyttes fortrinnsvis når været tillater det.
 • Det foreligger ikke spesifikke tidsbegrensning for pårørende. Ute kan en ha besøk av opptil 4 personer, inne 1-2 personer. Dagsenter 3 personer.
 • Besøkende hentes av ansatte/besøksvert utenfor hovedinngang og følges til utearealet eller beboers rom.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før de kan få besøke beboeren.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre, gå direkte til besøksarealet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Dersom besøkende har med medbrakt mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før mat/drikke serveres.
 • Beboeren kan ta imot gaver, blomster e.l. Det er viktig å følge generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Besøkende kontakter ansatte via telefon når besøket er slutt så at beboeren kan hentes og besøkende kan følges ut igjen.
 • Hyppig berørte punkter på besøksrom desinfiseres av den ansatte.

 

Rutine for spasertur/trilletur Hægelandsheimen

Beskrivelse av rutinen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både beboeren som skal få besøk, og de andre som bor på Hægelandsheimen.
 • Ansatte/besøksvert avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt og besøkssted. Telefon 38151061
 • Beboer som hentes med ut på tur må selv være uten mistanke eller påvist COVID-19 smitte.
 • Det foreligger ikke spesifikke tidsbegrensning for pårørende.
 • Opptil 4 personer kan ta med beboer på trilletur.
 • Spaserturen eller trilleturen gjennomføres i området rundt Hægelandsheimen.
 • Dersom besøkende har med medbrakt mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før mat/drikke serveres.
 • Besøkende møter opp utenfor hovedinngang og beboeren hentes av personalet/besøksvert.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt bør unngås mellom beboeren og besøkende.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre.
 • Besøkende kontakter ansatte/besøksvert via telefon når de er tilbake fra turen slik at beboeren kan hentes.
 • Personalet/besøksvert desinfiserer hendene til beboeren etter tur.
 • Håndtakene på rullestol eller lignende kjøretøy desinfiseres.
 • Ved ønske om besøk utenfor Hægelandsheimen/kjøretur e.l. må dette avklares med avdelingen på forhånd. Vurderingen tas på bakgrunn av beboerens behov/ønske opp mot vurdering av smitterisiko. Kontakt avdelingen for nærmere avklaring.