Det er nå samlet sett registrert 33 nye smittetilfeller siste uke, men 17 er i en og samme klasse ved Vennesla skole, og de siste smittetilfellene er i kjente smitteveger i nær familie eller krets rundt tidligere tilfeller. Nye voksne smittede er foresatte til skoleelever.

Det er tidligere meldt om smitte ved Vennesla skole, Moseidmoen skole og Solsletta barnehage. Nå er det også smitte ved Vennesla ungdomsskole. Alle elever i den aktuelle tiendeklasse er bedt om å teste seg i sju dager framover.

Samtidig er det altså arbeidsuke fra mandag. For å være føre var, ber vi alle elever på tiende trinn ved Vennesla ungdomsskole om å teste seg før jobb-start mandag. De bør også ha lav terskel for testing utover i arbeidsuka. Rektor har informert alle elever og foresatte via skolens info-kanaler.

Vi minner også om kommuneoverlegens føre var-tiltak fra tidligere, som handler om økt fokus på å holde avstand, økt fokus på håndvask og at alle holder seg hjemme og tester seg ved symptomer.

Tester hentes ved testsenteret i Holtet, og søndag er det åpent mellom 09.00 og 15.00