- Det er en uvanlig situasjon. På den ene siden har vi store utfordringer for mange enkeltmennesker grunnet strømpris, prisvekst og renteøkning. På den andre siden går store deler av Norge så det suser og det er flere ledige jobber enn arbeidsledige. Midt i alt det som bekymrer, har vi en historisk mulighet som vi må greie å utnytte

Slik oppsummerte kommunedirektør Svein Skisland situasjonen da kommuneledelsen møtte næringslivet til det månedlige møtet om strømsituasjonen på ordførerens kontor.

Spennende start på 2023

Ordfører Nils Olav Larsen er glad for at både næringsforeningen, den lokale banken og Nav melder om små problemer. Det er betydelig usikkerhet, flere ber om økonomisk rådgivning, flere bedriftsledere er bekymret, men alt i alt går det fint.

-Situasjonen er uforandret. Mange har mye å gjøre, andre er usikre. Nå øker strømprisen igjen. Starten på 2023 blir veldig spennende, sa leder i Vennesla Næringsforening Ole Harald Mykland, som etterlyste mer klarhet fra staten i fastpris-ordningen for strøm til næringslivet og at ordningen må på plass veldig fort.

Banksjef Steinar Larsen i Sparebanken Sør melder også om uforandret situasjon. Det er noe vanskeligere å få lån, men banken har ikke slått på røde lamper ennå. Både privatkundene og næringskundene håndterer situasjonen.

Økte forskjeller

Bekymringen er de økte forskjellene, og en viss økning i antall permitterte.

På den ene siden har vi svært lav arbeidsledighet med dertil hørende lønnspress. I november var det 136 helt ledige i Vennesla. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Er du kvalifisert, kan du i noen yrker velge og vrake i jobber. Teller vi med arbeidssøkende på tiltak, er ledigheten 2,4 prosent.

På den andre siden er det stadig mange utenfor arbeidslivet, mennesker som har lite å rutte med og som må takle stadig dyrere mat, strøm og priser generelt. Det som er bra for andre i arbeidsmarkedet, koster ekstra for dem.

Mange ledige jobber

-Vi tror næringslivet selv må bidra med kvalifisering framover. Det er svært vanskelig å finne ledige folk med riktig kvalifikasjon. For eksempel er det betydelig behov for barne- og ungdomsarbeidere og bussjåfører. Det er mange ledige jobber for den som kan kvalifisere seg litt, sier avdelingsleder Anne Beate Hagen Vetrhus ved NAV Midt-Agder.

Hun anslår cirka dobbelt så mange ledige jobber som arbeidsledige, men sier utfordringen er å finne ressurser til nok tiltaksplasser og nok bistand til de som har langvarige vansker i arbeidsmarkedet. Siden ledigheten går ned, går også midlene til tiltak fra statsbudsjettet ned. NAV Midt-Agder får cirka 1,5 millioner mindre til tiltaksplasser i år enn i fjor.

Antall sosialhjelpsmottakere øker ikke, men beløpene som utbetales til den enkelte, øker. Det vitner også om en situasjon hvor mye går bra, men hvor det stadig blir tøffere for de som er utenfor.