- Vi må være forberedt, og ha rutinene helt ute i fingertuppene. Vi forbereder blant annet hvordan vi vil stenge ned deler av kommunen og hvordan vi fort vil gjennomføre nødvendige tiltak hvis vi får et større, ukontrollert smitteutbrudd. Samtidig jobber vi med smittevernteam og forbereder, tester og gjentar rutinene for smittesporing, forteller beredskapskoordinator Ingrid S. Konsmo.

Det er lett å senke skuldrene for lavt ned. Vennesla har ikke registrert smitte siden 25. april, men det er ingen garanti for at ikke smitten plutselig blomstrer opp.

Hold beredskapen!

Oppfordringen om å holde beredskapen gjelder også for dere innbyggere. Husk smittevernreglene, både hjemme og på jobb og ute i lokalmiljøet. Vask hendene, hold avstand og unngå risikosituasjoner. Vi vil minne om regjeringens reiseråd om å unngå reiser til utlandet så sant det er mulig. 

- Hver og en sin daglige innsats er den beste garantien vi har mot ny smitte i Vennesla kommune, minner og oppfordrer ordfører Nils Olav Larsen. Han vil igjen takke befolkningen for godt samarbeid.

200 testet

Denne uken har i underkant av 200 blitt testet utenfor Legesenteret, og ingen har testet positivt. I kommunen er det mye korttidsfravær for tiden – og slik har det vært en stund. Det er fremdeles ganske mye forkjølelse i bygdene våre.

Ledigheten sank i september

Arbeidsledigheten har falt videre i september. Ledigheten er nå på 3,5 prosent i Vennesla kommune, mot 3,9 prosent da måneden startet. 260 personer er helt uten arbeid. Vi ligger akkurat på fylkessnittet.

Ledigheten er høyest i Iveland med 4,6 prosent og Kristiansand og Tvedestrand med 4,0 prosent. Lavest er Valle med 1,0 prosent helt ledige.