Plan- og økonomiutvalget brukte over en time på å kvalitetssikre vurderingene fra kriseledelsen. Særlig var det spørsmål rundt hvorfor Vennesla avlyser alle aktiviteter for barn og unge, mens nabokommunen Kristiansand bare ber om redusert aktivitet.

Noen av begrunnelsene

Fagfolkene fra kommunen ga gode begrunnelser

 • Vennesla må gi råd som trygger innbyggerne og gjør det lett å følge rådene. 
 • Vennesla følger opp FHIs anbefaling om å redusere trening og fritidstilbud for barn og unge.
 • Det er blant aldersgruppene 6-12 år og 13 til 19 år smitten har utviklet seg mest i Vennesla. Skal man hindre den i å komme ut av smittesirklene og ukontrollert ut i samfunnet, må det begrensninger til.
 • Smitten må ned mot landsgjennomsnittet før åpning for barn og unge bør skje, men situasjonen følges løpende.
 • Det har større negative konsekvenser for barn og unge og hele samfunnet med full nedstengning i sommer enn to, tre uker med stramme tiltak nå.
 • De strenge rådene og reglene har fått smitten nedover - og trenden er nå god, men det er altfor tidlig å konkludere.

- Oppsummert må vi si at Vennesla har ledet an i denne runden og fått godetilbakemeldinger fra FHI. Det er grunn til å ha tillit til vurderingene som gjøres i Vennesla, sier ordfører Nils Olav Larsen

Regler og råd:

Den nye forskriften er temmelig lik den gamle:

 • Fortsatt er det forbudt med mer enn fem gjester på besøk hjemme (både inne og ute). (Rådet er maks to). Det gjøres ikke forskjell på vaksinerte og ikke-vaksinerte.
 • Fortsatt er det forbudt med mer enn fem personer innendørs på privat sammenkomst og 20 personer utendørs.
 • Fortsatt er det forbudt med mer enn 50 personer på offentlige arrangement inne på faste tilviste plasser
 • Fortsatt er det forbudt å samle mer enn 100 på offentlige arrangement ute, dog 300 hvis alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Serveringsstedene må registrere gjester
 • Skjenking kan kun skje i forbindelse med matservering til klokka 22.00.

I sum betyr dette at vi fortsetter på trinn en. Det blir altså ikke gjenåpning av samfunnet til trinn to som for resten av landet.

Forskriften gjelder fram til 11. juni midnatt.

Samtidig har vi råd som alle oppfordres til å følge

 • Alle arrangementer som kan avlyses, avlyses
 • All trening og fritidsaktivitet for barn og ungdom avlyses.
 • Maks to på besøk i eget hjem.
 • Redusert sosial kontakt til et minimum.
 • Ha hjemmekontor hvis mulig
 • Alle bruker munnbind inne på offentlig sted når avstand ikke kan sikres.

Deler ut munnbind

Dette siste rådet mener politikerne er viktig å presisere. Alle som kan bruke munnbind, må bruke munnbind. Samtidig må vi ikke stigmatisere de blant oss som ikke kan bruke munnbind. Vi må ha forståelse for hverandre.

Politikerne har bedt om at kommunen deler ut munnbind til butikkene. Butikkene oppfordres til å dele ut munnbind ved inngangen på en smittesikker måte til sine kunder som selv ikke har munnbind.

Forskriften kan leses i detalj HER

Tre nye smittede

Det er meldt tre nye smittede onsdag. Alle var i karantene fra før, men 21 nye nærkontakter er sporet.