Store dimensjoner over renseanlegget inne i Odderøya
Det er store dimensjoner over anlegget i Odderøya. Foto: Anne Lise Norheim

Renseanlegget på Odderøya åpnet med kapasitet for 60.000 mennesker en gang i 1993. nå snart 30 år og en god del kostnadsoverskridelser senere, er det ferdig ombygd for å ta imot avløpsvann og kloakk fra hele 140.000 mennesker.

Vann og kloakk fra nedre Vennesla går i kloakkledningen. Anlegget er dimensjonert for å ta imot 550.000 kubikkmeter fra Vennesla i året. Det blir cirka 1,5 millioner liter i døgnet!

Forskjellen på vannet før og etter rensing!. Foto: Anne Lise Norheim
Vannet før og etter rensing! Foto: Anne Lise Norheim

I dag bruker vi cirka to tredeler av denne kapasiteten. Det kan bo mellom 5000 og 6000 mennesker til i nedre Vennesla, før kapasiteten må bygges videre ut.

Samarbeidet mellom Vennesla og Kristiansand om renseanlegg og kloakk, regnes som et av Norges største og mest vellykkede miljøprosjekter. Kloakkledningen kom samtidig med industriledningen. Til sammen renset dette ei av Norges mest forurensede elve-strekninger på 1990-tallet. Nedre Otra framstår i dag som ei rein elv med laksefiske og mye aktivitet.

Det var derfor bare naturlig at ordfører Nils Olav Larsen uttrykte stor glede over at dritten fra Vennesla havner i byen via rør. Han åpnet det utvidede renseanlegget sammen med kollega Jan Oddvar Skisland fra Kristiansand.

Renseanlegget som Vennesla er deleier i, er blitt et av landets aller mest moderne. Det var en del styr og ekstrakostnader rundt utbyggingen, men nå framstår renseanlegget som et fantastisk anlegg. Anlegget tilfredstiller krav til sekundærrensung (både filteranlegg og biologisk rensing), fosforfjerning og det kan nå også ta imot avløpsvann fra eldre renseanlegg som er besluttet nedlagt.