Skisland er nemlig skeptisk til pengebruken. Planen er å bruke 1,8 milliarder bompenger for å finansiere Gartnerløkka-utbyggingen til 3,0 milliarder (staten dekker 1,2 mrd.)

Rådmannen mener det er nødvendig med en gjennomgang av hele  Gartnerløkka-prosjektet med formål å redusere kostnader. Han viser til at nesten alle bompengene vil gå til dette prosjektet uansett.

De øvrige bompengemidler som samles inn, cirka 20 millioner i året, krever rådmann Svein Skisland at i sin helhet går til utbyggingstiltak i kommunene utenom Nye Kristiansand. Han mener nabokommunene ikke kan bidra til en ny bompengeinnkreving hvis Kristiansand skal få midler også utover Gartnerløkka-utbyggingen.

Politikerne i Vennesla behandler saken i plan- og økonomiutvalget 30. oktober.

Forlengelse av dagens bompengeordning er blitt aktuelt etter at arbeidet med ny byvekstavtale er stoppet opp.

Saksframlegget kan du lese under:

18_02402-2 Høring - videreføring av dagens bompengeordning 712426_5_0.docx PDF document ODT document