Tidligstemme fra 3. juli

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune. Dette er bare dersom du absolutt ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Hvis du må tidligstemme, kan du gjøre det i Innbyggertorget i Kulturhuset i Vennesla fra 3. juli.

Forhåndsstemme fra 10. august

Fra 10. august til 8. september kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se mer informasjon på valg.no.

I Vennesla kommune kan du forhåndsstemme i Innbyggertorget i Kulturhuset

Åpningstid i perioden 10. august – 1. september:

  • Klokka 10.00 til 16.00 mandager, tirsdager, onsdager og fredager
  • Klokka 10.00 til 18.00 torsdager
  • Klokka 11.00 til 15.00 lørdager

Åpningstid i perioden 4.– 8. september:

  • Klokka 10:00 – 18:00 mandag til torsdag.
  • Klokks 10.00 til 16.00 fredag (siste dagen)

Stemme på helse- og omsorgsinstitusjoner 

I løpet av forhåndsstemmeperioden reiser valgmedarbeidere ut til Venneslastua, Hægelandsheimen og Venneslaheimen slik at beboere kan stemme. Dette vil foregå i uke 35, altså mellom mandag 28. august og fredag 1. september

Les mer om å stemme på institusjon på valg.no.

Stemme hjemme

Alle som ønsker å avgi stemme, skal få mulighet til å stemme. Hvis du ikke kan møte opp til forhåndsstemming eller i valglokalet kan vi komme hjem til deg.

Fristen for å be om dette er 30. august og du må si fra til valgsekretær Hilde Grundetjern på

Epost: Hilde.grundetjern@vennesla.kommune.no
Mobil: 480 05 476

Se mer informasjon om å stemme hjemme på valg.no.

Stemme fra utlandet

Se hvordan du kan stemme fra utlandet på valg.no.