Du kan forhåndsstemme i Innbyggertorget, Vennesla kulturhus, Venneslamoen 19, fra 10. august 2023.

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme, men du trenger ikke å ha med deg valgkort.

Det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Åpningstider:

Innbyggertorget har følgende åpningstider for forhåndsstemming:

UKE 32:

  • Torsdag: klokka 10.00 til 18.00
  • Fredag: klokka 10.00 til 16.00

UKE 33, 34 og 35:

  • Mandag: klokka 10.00 til 16.00
  • Tirsdag: klokka 10.00 til 16.00
  • Onsdag: klokka 10.00 til 16.00 
  • Torsdag: klokka 10.00 til 18.00
  • Fredag klokka 10.00 til 16.00
  • Lørdag klokka 11.00 til 15.00

UKE 36:

  • Mandag  til torsdag: klokka 10.00 til 18.00
  • Fredag: klokka 10.00 til 16.00

Det vil også vær mulig å forhåndsstemme ved Vennesla omsorgssenter, Hægelandsheimen omsorgssenter og Venneslastua. Tidspunkt for stemming på disse stedene vil bli kunngjort på de ulike lokasjonene.

Stemme hjemme

Alle som ønsker å avgi stemme, skal få mulighet til å stemme. Hvis du ikke kan møte opp til forhåndsstemming eller i valglokalet, kan vi komme hjem til deg eller der du oppholder deg. Dette krever søknad til valgstyret på forhånd. Fristen  er 30. august og du må melde fra til valgsekretær Hilde Grundetjern på

Epost: Hilde.grundetjern@vennesla.kommune.no
Mobil: 480 05 476

Husk valgkort og legitimasjon

Se mer informasjon om å stemme hjemme på valg.no.

Stemme fra utlandet

Se hvordan du kan stemme fra utlandet på valg.no.