For større og omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg og krever forberedelser fra deg.

Forhåndskonferanse etter pbl. § 21-1 skal avklare tiltakets forutsettninger og rammene for videre saksbehandling.

Send inn kart, beskrivelse av prosjektet, skisser og spørsmål som ønskes avklart, samtidig som du ber om forhåndskonferansen. Det gir saksbehandler mulighet til å forberede seg og gi svar i møtet.

Les også Direktoratet for byggkvalitets veiledning til forhåndskonferanse