På et møte onsdag morgen takket leder i Næringsforeningen Alexander Etsy Jensen kommuneledelsen for strenge og tydelige regler:

- For oss i næringslivet handler det om bedrifter og arbeidsplasser. Vi oppfordrer kommunen så sterkt vi kan til å være strenge nå, for å hindre krise senere. Vi må få ned smitten før sommersesongen setter inn. Vi må hindre total nedstengning i sommer, sa Etsy Jensen.

For tidlig åpning kan gi kraftig rekyl

Rådmann Svein Skisland svarte at det er akkurat slik kommunen og kriseledelsen tenker. Smittebølgen nå beveger seg på en knivsegg og FHI sier det skal svært lite til før ytterligere tiltak må settes i verk. - Vi må være nøye nå, for å kunne ha en mer normal sommer. Vi må unngå en total nedstengning slik vi har sett på Østlandet, sa rådmannen.

Ordfører Nils Olav Larsen sa både til næringslivet i morges og på kriseledelsens møte i formiddag at Vennesla kommune må fortsette å ta ansvar. Det må gjøres noen upopulære beslutninger, men kommunen må ta tydelige beslutninger på vegne av innbyggerne for å få ned smitten.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane minner om smittesituasjonen og at det aller viktigste er å hindre folk i å bli syke. Han sier smitten i Vennesla i mai har beveget seg fra cirka 100, til over 600 og er nå nede i rundt 400 smittede pr. 100.000 innbyggere. Mens vi har gått noe ned, har Kristiansand passert oss på veg opp.

- Vi må ned på rundt 100, altså landsgjennomsnittet, før vi kan åpne opp igjen. Hvis ikke frykter jeg og kriseldelsen rekyl og ny smitteøkning, som er det siste vi ønsker å se. Smitten er høyest i aldersgruppen 6-12 år og 13-19 år nå , og fra russ og eldre tenåringer beveger den seg over til søsken og familie. Vi må hindre den derfra og ut i samfunnet – og da er begrensning av sosial kontakt og stopp av fritidsaktiviteter for barn og unge viktig, sier Dalane.

Behandles klokka 17.00

Det jobbes i formiddag med detaljene i den nye forskriften og råd og anbefalinger, og vi søker tett dialog med Kristiansand kommune siden vi er i samme bo- og arbeidsregion. Disse detaljene vil bli informert om etter behandling i plan- og økonomiutvalget klokka 17.00. Men i sum handler det om dette:

  • Forlenge forskriften til 11. juni
  • Beholde råd og reglene om besøk hjemme og arrangementsstørrelse.
  • Fortsette med å råde til avlysning av alle fritidsaktiviteter for barn og unge inntil videre. (åpne så fort det er forsvarlig)
  • Innføre regel som sikrer at Vennesla ikke gjenåpner til trinn to, slik resten av landet gjør fra i morgen. Det betyr blant annet at det ikke åpnes for skjenking til kl. 24, men at reglene om skjenking kan skje kun til klokka 22 og i tilknytning til matservering.
  • Forsterke rådet om bruk av munnbind på offentlige steder inne.
  • Skolene og barnehagene fortsetter på gult nivå.

Munnbind

- I kriseledelsen er vi også ekstra opptatt av munnbind, fordi det slurves – og det er ikke bra for hverken smittefare eller dugnadsvilje. Kommuneoverlegen sier avstand er vel så viktig som munnbind for å redusere smitte, men munnbind reduserer smittefaren med 40 prosent. Vi kan ikke forskriftsfeste, for dette er vanskelig å håndheve, men vi kommer til å foreslå å forsterke rådet om munnbind gjennom eget vedtak i plan- og økonomiutvalget. Alle, også vaksinerte, må bruke munnbind på offentlige steder, avslutter ordfører Nils Olav Larsen.

PS: Vi informerer detaljert og enda mer konkret når politikerne i plan- og økonomi har gjort sine presiseringer og vedtak.