tv-aksjonen,2020
Klassekontaktene på 7. trinn i Vennesla skolene, var samlet til informasjons og planleggingsmøte 23. september

Overskriften for årets TV aksjon er: ET HAV AV MULIGHETER!

Det er miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond, som er årets mottaker.

  • WWF er til stede i mer enn hundre land og samarbeider med lokalbefolkning og andre organisasjoner over hele verden.
  • WWF jobber for å beskytte naturen, stanse tapet av arter, og bekjempe forurensing og forsøpling.
  • WWF arbeider for å bremse klimaendringene og sikre bærekraftig bruk av fornybare ressurser.
  • Hav, skog, ferskvann, mat og dyr er naturressurser verden er avhengig av. WWF jobber for å sikre en levende jord også for fremtidige generasjoner.

I Vennesla er det elevene på 7. trinn som er i fokus når det er TV aksjon. Slik blir det også i år, men det blir likevel annerledes. De kommer ikke på døren, men vil sammen med sine familier bli digitale bøssebærere.

Det vil også bli mulig for andre å registrere digitale bøsser. Gå inn på blimed.no. Da vil du få opp områdene i Vennesla som der 7. klassene i Venneslaskolene er, så velger du en av dem.

Om du som innbygger gir penger til digitale bøsser, eller du sender penger på andre måter på aksjonsdagen, vil det bli registrert på Vennesla kommune.

Det hadde jo vært gøy hvis Vennesla kunne slå til med et superresultat i dette annerledesåret.

Følg med på blimed.no og på NRK i tiden fremover for god informasjon om WWF og aksjonen i sin helhet.

Randi Sofie Hagen,
TV aksjonen Vennesla.