Politikere

Elektronisk reiseregning

Tapt arbeidsfortjeneste - Leveres til Politisk sekretæriat v/Hilde Grundetjern. 

Møtegodtgjørelse - diverse mindre utvalg