Du kan spise og drikke sunt

  • Spis variert, nyt mer frukt, grønnsaker og fisk.
  • Ta tran daglig hele året.
  • Unngå overspising og overvekt.
  • Drikk vann når du er tørst.

Du kan drive fysisk aktivitet

Det anbefales alle voksne å bevege seg i moderat tempo minst en halvtime om dagen, for eksempel i form av rask gange. Økt intensitet og hyppighet gir ytterligere helsefremming.
Barn bør være i fysisk aktivitet i form av lek og idrett minst en time om dagen.
Det er viktig å finne noe den enkelte trives med.

Du kan leve røykfritt

Av alle enkelttiltak er dette det som betyr absolutt mest for helsen. Du får mer overskudd, bedre kondisjon og bidrar til unngå blant annet luftveisinfeksjoner, kreft og hjertesykdom. 

Du kan unngå rusmisbruk

Misbruk av alkohol, tabletter eller illegale stoffer bidrar til vantrivsel, sykdom, ulykker og skader. Om du unngår rusmisbruk gjør du deg selv og dine nærmeste en stor tjeneste. 

Du kan ha et godt sosialt fellesskap

Du kan ha et godt forhold til familie, venner, naboer, kollegaer og andre du er sammen med.
Oppsøk miljøer du er interessert i om du føler deg alene. (se forøvrig menypunkt (kultur og fritid).
Vær vennlig, åpen og ærlig. Ikke la janteloven styre deg.
Vis omsorg når andre trenger deg.
Ta alt opp i beste mening.
Oppklar misforståelser raskt.
Gjør opp og si unnskyld om du kan ha såret noen.
Vær raus og tolerant.

Et godt sosialt fellesskap har stor betydning for din psykiske helse.