Fra venstre: Prost Gunnar Ellingsen, biskop Stein Reinertsen, barne- og familieminister Kjersti Toppe, leder i menighetsrådet Marianne Wegge, ordfører Nils Olav Larsen, varaordfører Eivind Drivenes og sogneprest Mari Sønnesyn Berg.
Fra venstre: Prost Gunnar Ellingsen, biskop Stein Reinertsen, barne- og familieminister Kjersti Toppe, leder i menighetsrådet Marianne Wegge, ordfører Nils Olav Larsen, varaordfører Eivind Drivenes og sogneprest Mari Sønnesyn Berg.

Det er spesielt at ei ny kirke til 76 millioner bygges innenfor budsjett og til rett tid, mens hele utbyggingen ledes av menigheten selv og frivillige fagfolk. Gud…mund er Gudmund Sagen som har vært prosjektleder for utbyggingen.

En egen nøkkel var laget for anledningen. Kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen og Gudmund Sagen overrakte den til Fellessrådet ved Gerd Vigdis Slettedal som overrakte den videre til menighetsrådet og leder Marianne Wegge med beskjeden: - Fyll bygget med godt innhold!

Også barne- og familieminister Kjersti Toppe trakk fram frivilligheten i sin hilsen. Hun poengterte verdien av at frivillige, og det i frivillighetens år. Hun oppfordret til å samle enda flere frivillige for å fylle kirka med innhold.

- Kirka trenger frivillige og Norge trenger frivillige. Den nye kirka skaper historie. Den gamle står og forteller historie. Jeg synes det er så flott med de to kirkene side ved side. Den nye lyser både oppover og utover. Dere har laget en flott visjon med «plass for alle», sa statsråden.

Ordføreren snakket om ei kirke for hele folket og ba menigheten si det samme som Jesus pleide å si når han traff folk: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

- Jeg vil minne om at denne kirka er ønsket av samtlige politikere i Vennesla. Det var et enstemmig kommunestyre som ønsket ny kirke med vide og høye dører – og plass til alle, sa ordføreren.

 

Marianne Wegge over menigheten får nøklene fra Gerd Vigdis Slettedal i Fellesrådet. Bak Svenn Jørgen Sørensen og Gudmund Sagen.
Marianne Wegge over menigheten får nøklene fra Gerd Vigdis Slettedal i Fellesrådet. Bak Svenn Jørgen Sørensen og Gudmund Sagen.

Biskop Stein Reinertsen minnet om ordene da han la ned grunnsteinen. Da leste han Stein Mehrens dikt:

Vi reiste en gang katedralene

ikke for å fange mennesker

men for å holde våre liv fast

i overskridelsens gåter

- Bygget overgår det vi drømte om. Nå skal bygget holde våre liv fast. Evangeliet i handling er ansvar for vår neste. Vi skal holde fast på det ansvaret. Vi skal holde fast på troen. Noen synes troen ikke gir svar.  Jeg synes svarene blir enda færre uten troen. Vi skal holde fast på fellesskapet og vi skal holde fast på oppdraget: Vise omsorg for dem som lider, sa biskopen.

Den nye kirka til 76 millioner kroner er blitt på hele 2300 kvadratmeter. Den rommer kirkesal med plass til 600, barne- og ungdomssenter, kirkekontorer, kjøkken og et fantastisk stillerom dekorert med planker fra den kirka som ble bygd like ved på 1500-tallet . Til og med kjeller på 800 kvadratmeter med sportsgulv og scene, er det blitt plass til.

Over 700 kom for å delta på vigslingsgudstjenesten som ble innledet med sang av barnekoret Vebagos. Et eget prosjektkor med nesten 100 medlemmer var laget for anledningen. Vennesla menighetskor deltok også.

Kirkekaffen etterpå ble omgjort til middag. Det ble servert kyllingsuppe. Etterpå leverte bygdas bakerier kaker og bakverk av høy klasse. Ei gedigen bløtkake var på plass, samt en rekke kaker som bygdefolk hadde laget på kakedagen i kirka dagen før. Noen var til og med dekorert av ordfører og kommunedirektør for anledningen.