Rektor Frode Aarøe har lørdag kveld informert samtlige foreldre og foresatte ved skolen. Foreldre og foresatte på første trinn har fått sms om hjemmeskole mandag og at første trinn er i karantene. I løpet mandag  vil det komme ytterligere informasjon.

Foreløpige er det altså bare mistanke om covid-smitte for den ansatte.  Over helga vil situasjonen bli avklart og da kan skolen i sammen med kommuneoverlegen ta stilling til om karantene for første trinn avsluttes eller fortsetter.

Foreødre og foresatte på de øvrige klassetrinnene har også fått egen informasjon om denne saken, med beskjed om at undervisning i de øvrige trinn går som normalt. Hvis noen har symptomer på sykdom må de selvsagt ikke møte på skolen, understreker rektor.