Gudveig Tønnesøl Dalaker overtar etter Svend-Åge Hedemand Strisland. Han ble bare tre måneder i jobben, ettersom han fikk et tilbud fra sin tidligere arbeidsgiver, Kristiansand kommune, han ikke kunne la gå forbi.

Med Gudveig Tønnesøl Dalaker blir det tre kvinner og en mann i byggesaksavdelingen i Vennesla.

- Jeg gleder meg til nye utfordringer i Vennesla. Jeg har jobbet med byggesak i Kristiansand kommune de siste syv årene og ser fram til litt andre arbeidsoppgaver, sier Gudveig.

Før det jobbet hun syv år med byggesak i Grimstad kommune.

43-åringen er oppvokst på gård i Grimstad, er gift, har to voksne barn, tre voksne bonusbarn og to hunder.

I Grimstad er hun aktiv i lokalpolitikken. Hun leder teknisk utvalg og sitter i kommunestyret for Senterpartiet.

- Det blir pendling til Vennesla, men det skal gå greit. Jeg kjenner ikke mange i Vennesla, bare to, tre stykker. Jeg gleder meg til å bli kjent med bygda, sier Gudveig Tønnesøl Dalaker.

Hun begynner som byggesaksleder i Vennesla 1. juni.

Leder for enhet for plan og utbygging, Ola Skei Bekken er glad for at Gudveig Tønnesøl Dalaker er ansatt.

- Med henne får vi en dyktig og erfaren byggesaksleder i Vennesla kommune, sier han.