Jovisst er det mye alvorlig  og urovekkende. Det er ikke greit når unge jenter og gutter ser mye mer porno enn før og helsesykepleierne som jobber ved Vennesla videregående skole for eksempel forteller om grenseløs seksuell utøvelse og mange som forteller at de gjør ting de ikke har lyst til å gjøre.

- Dette er alvor og vi må jobbe med det. Samtidig er det flott at barn og unge forteller og lurer og undrer på hvordan de har det og hva de bør gjøre. Det er jo ikke slik at det være mindre seksuelle traumer og færre overgrep før, det var bare det at man la lokk på og stengte inne og aldri snakket, sier Elin Karlsen Osmundsen, som er stolt over at ansatte ved helsestasjonen har utarbeidet et eget undervisningsopplegg som heter «Seksuell folkeskikk».

- Før glemte vi og stengte vi ute. Nå inkluderer vi. Da blir det fokus på problemer og utfordringer og samfunnsutviklingen kan fort oppleves verre enn den er, sier Elin Karlsen Osmundsen og fortsetter:

- Nå jobber vi med hele det unge mennesket. Før i tida ble de glemt, overlatt til seg selv – eller gitt opp. Når alt kommer til alt, har vi et mye bedre samfunn nå, som hjelper langt flere til å bli sosiale og lykkelige og inkludert, sier hun.

De fleste har det bra

De fleste barn og unge i Vennesla har god psykisk helse og er fornøyde med livene sine. Samtidig har vi over tid sett en sterk økning blant barn og unge som sier at de har psykiske utfordringer. Vennesla kommune jobber for å tilby mer koordinerte tjenester for barn og unge med langvarige og sammensatte utfordringer.

-Målet vårt er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet og at sosial ulikhet i psykisk helse skal reduseres. Psykisk helse har vært et satsingsområde i mange år gjennom regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, minner Elin Karlsen Osmundsen om.

Som fagleder på helsestasjonen er hun stolt over utviklingen og alt som har skjedd med helsesykepleier-yrket siden hun begynte i år 2000.

Vanja Gunnufsen kommer forbi kontoret til Elin: -Før satte vi sprøyte og sjekket synet. Dett var dett. Nå lytter vi og hører på hva hele det unge mennesket er opptatt av og trenger hjelp til, sier hun.

Ikke møtt noen som vil være vonde

Elin ler og sier «ja, sånn var det», før hun utdyper:

- Jeg tror jeg har til gode å møte et barn eller ungdom som vil være vonde og vanskelige. På tomannshånd er de fleste fine og greie gutter og jenter. Men ute i virkeligheten strever de – og da kan det bli veldig utagering. Vi jobber mer og mer med følelsesstyring. Vi snakker om å lære å kontrollere følelsene sine og hvorfor vi føler som vi gjør, forteller Elin.

Da kommer historiene fram. Elin er imponert over hvor mange ungdommer rundt på skolene som ønsker å snakke om ting og som ønsker hjelp, råd og veiledning.

- Men må vi ikke lære de unge litt tøffhet, at vi noen ganger må bite tennene sammen og bare legge vekk?

- Vi må lære å styre følelser, men det hjelper aldri å gjemme ting bort. Da blir vi trykkokere som sprenges. Noe av det største jeg har opplevd som helsesykepleier er når jeg møter en ungdom som strever og jeg får lov å hjelpe og veilede, og noen år senere møter igjen en voksen som det går bra med og som har fått jobb, familie og et godt liv, forteller Elin.

Doblet antall helsesykepleiere

Da hun begynte som helsesykepleier i Vennesla i 2000, jobbet det seks helsesykepleiere, en fysioterapeut og en lege i noen få timer på helsestasjonen.

Nå er det 12 helsesykepleiere i 11,3 årsverk, to jordmødre, egen lege, turnuslege, fysioterapeut og to merkantile stillinger. Elin er fagleder for sykepleierne.

- Det er slutt på den tiden hvor vi dro rundt og målte luftkvalitet i barnehager og skrev referater for kommunelegen. Faktisk har vi overtatt en del oppgaver fra legene, for eksempel prevensjonsveiledning. Vi setter også inn p-stav og spiral. Vi jobber med barn og unge og familiene deres, helt opp til 25 år følger vi noen. Det er kjempespennende, sier Elin Karlsen Osmundsen.

- Dessverre har vi mistet noen tilskuddsmidler fra staten. Vi vil fremdeles ligger over norm på videregående skole og på norm på ungdomsskolene, men ute i barneskolene vil det fra høsten bli litt færre timer helsesykepleiere til stede enn normen tilsier, forteller Elin.

Hun er 61 år, men har ingen planer om tidligpensjon. Til det synes hun jobben er altfor spennende og interessant.

- På fritida elsker jeg turer fra hytta på Brokke. Vi reiser også mye. Vi har tre barn og fire barnebarn og nok å finne på, men jeg må jobbe noen år til, ler Elin.

Det tar en landsby....

Hun avslutter med å rose barnehagene og skolene for satsingen på tidlig innsats. Alle ansatte som jobber med barn og unge i Vennesla er med på prosjektet om tydelige voksne som tør å handle, utviklet av Ressursenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. I tillegg skal alle nybakte foreldre i Vennesla få tilbud om cos-kurs – foreldreveiledningen basert på «circle of security».

- Det jobbes veldig godt med barn og unge i Vennesla. Det er spennende å få lov å være en del av dette miljøet, sier Elin Karlsen Osmundsen og avslutter med følgende tankevekker:

- Det tar en landsby for å oppdra et barn. Når vi er 15.000 innbyggere i kommunen bør vi klare å gi alle barna våre de aller beste mulighetene. Vi må engasjere oss for fellesskapet og bidra med det vi kan – hver enkelt!