Alle arealer i kommunen er omfattet av en arealplan. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Før du bygger må du sjekke hva som gjelder i ditt område.

Når du har funnet ut hvilke planer som gjelder må du sjekke om du må søke byggetillatelse

Planer

Kommuneplanen

Kommuneplanen er den overordnede arealplanen. Den gjelder for hele kommunens areal og bestemmer hva de ulike delene av kommunen skal brukes til. Plan blir vedtatt av kommunestyret. Den revideres hvert fjerde år og i denne prosessen kan du kan komme med innspill til endringer. 

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og planbestemmelser. 
Kommuneplanen fra 2018 til 2030

Kommunedelplan

For noen områder i kommunen finnes det en mer detaljert kommunedelplan. Kommunedelplaner og øvrige planer finner du HER

Reguleringsplaner 

Gjelder en avgrenset del av kommunen. Den kan være gammel eller ny. En reguleringsplan gjelder til den blir opphevet, uansett hvor gammel den er. 
Her finner du gjeldende reguleringsplaner i Vennesla kommune

du kan også se detaljerte planer

i vår kartløsning

Bebyggelsesplan

I noen tilfeller finnes det en bebyggelsesplan, i tillegg til en reguleringsplan. Disse ble brukt i perioden fra 1985 til 2008 og noen ganger fra 1965 til 1985. Alle planene er ikke lagt inn i kommunens kartsystem. Kontakt byggesaksavdelingen hvis du tror det finnes en bebyggelsesplan for eiendommen. 

Hvilken plan gjelder?

Ny plan gjelder foran gammel plan hvis planene har ulike bestemmelser. (Plan- og bygningsloven § 1-5. Virkninger av planer)
For alle andre planer gjelder denne rekkefølgen:

  • bebyggelsesplan
  • reguleringsplan
  • kommunedelplan
  • kommuneplan